Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Wspieramy zwyczajnych ludzi, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności dla dobra wspólnego.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Projekty Działaj Lokalnie
Bitwa lipska - nieznany epizod lokalnej historii

Edycja: DL VII / 2011

Realizator projektu: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle"
Telefon: (0-48) 378 30 1
Adres e-mail: zyciepowisla@wp.pl
Strona www: http://
Osoba kontaktowa: Marek Łata
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 7550 zł

Opis
Zdjęcia
Filmy
Dokumenty
Cel projektu
Celem projektu była promocja lokalnej historii przez przypomnienie i popularyzację zapomnianego epizodu bitwy lipskiej z czasów powstania listopadowego oraz integracja miejscowej społeczności wokół lokalnej historii. Projekt zakładał również popularyzację historii regionalnej wśród młodzieży oraz naukę młodzieży sztuki tworzenia filmów i poszukiwania materiałów źródłowych, dotyczących historii regionalnej.
Działania zrealizowane w ramach projektu
Projekt polegał na odszukaniu w źródłach historycznych (publikacje w bibliotekach, archiwa i biblioteki cyfrowe) informacji o powstaniu listopadowym, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy lipskiej. W celu przygotowania uczestników do poszukiwania informacji, stworzenia portalu i nagrania filmu zostały przeprowadzone specjalistyczne warsztaty. Na podstawie zebranych informacji została przygotowana zwarta publikacja, nagrany film i stworzony regionalny portal internetowy. Zebrane informacje pozwoliły również opracować tablicę opisującą wydarzenia, która została umieszczona w miejscu walk. Na zakończenie projektu zostało przygotowane dla mieszkańców miasta przedstawienie przypominające powstanie listopadowe, film opowiadający o bitwie pod Lipskiej i publikacja zawierająca wspomnienia uczestników. Została zaproszona również grupa rekonstrukcji historycznej w strojach z epoki, która uczestniczyła w odsłonięciu pamiątkowej tablicy opisującej bitwę.
Rezultaty projektu
Projekt zaowocował następującymi rezultatami:
- publikacja "Bitwa Lipska", rozdana mieszkańcom - około 100 osób,
- regionalny portal internetowy - około 500 wejść,
- warsztaty - 15 osób,
- twórcy, aktorzy przedstawienia - około 10 osób,
- konna grupa rekonstrukcji historycznej - 7 osób,
- mieszkańcy miasta i regionu zainteresowani wydarzeniem - około 100 osób,
- uczniowie lipskich szkół oraz mieszkańcy poznali zapomniany epizod z historii swojego miasta,
- wzrosła świadomość lokalnej historii,
- utrwalono miejsce ważnego wydarzenia historycznego.
Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu byli uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej i mieszkańcy Lipska, którzy uczestniczyli w przygotowanej inscenizacji, przeczytali publikacje lub oglądali film (około 100 osób).
Partnerzy projektu:
Urząd Gminy w Lipsku, Biblioteka Pedagogiczna w Lipsku, PTTK oddział w Lipsku, Komenda Hufca ZHP w Lipsku, Organizacja "Strzelec" w Lipsku, Twoje Radio Lipsko, Kwartalnik Regionalny "Życie Powiśla", Portal regionalny "Echo Dnia".
Brak zdjęć do wyświetlenia
Brak filmów do wyświetlenia
 Bitwa Lipska (4.83 MB)