Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Wspieramy zwyczajnych ludzi, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności dla dobra wspólnego.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Projekty Działaj Lokalnie
Adam i Aron w jednym Lipsku żyli... - przerwane sąsiedztwo

Edycja: DL VII / 2012

Realizator projektu: Towarzystwo Przyjaciół Zieli Lipskiej "Powiśle"
Telefon: 509643008
Adres e-mail: marekmodn@gmail.com
Strona www: http://www.zyciepowisla.pl
Osoba kontaktowa: Marek Łata
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 6305.66 zł

Opis
Zdjęcia
Filmy
Dokumenty
Cel projektu
Głównym celem projektu było odtworzenie i utrwalenie w świadomości miejscowej społeczności niezwykle ważnych wydarzeń z historii Lipska oraz promocja tolerancji przez lepsze poznawanie tradycji, kultury, przeszłości. Poza tym celami były również:

- integracja miejscowej społeczności wokół historii regionalnej,
- propagowanie zachowań tolerancyjnych w stosunku do odmienności narodowej,

- popularyzacja żywej historii,
-spotkania ze świadkami wydarzeń z przeszłości Lipska i okolic,
- nauka robienia wywiadów i tworzenie audycji radiowych,
- propagowanie sztuki kulinarnej wśród młodzież.
Działania zrealizowane w ramach projektu
Projekt polegał na:

- zebraniu przez młodzież wspomnień mieszkańców Lipska i okolic na temat życia społeczności polsko - żydowskiej. Nagraniu ich i prezentację w audycjach na antenie regionalnej rozgłośni Twoje Radio Lipsko oraz zapisanie ich i wydrukowanie w formie wkładki do kwartalnika regionalnego "Życie Powiśla"

- upamiętnieniu okolicznościową tablicą zapomnianego wydarzenia z historii Lipska

- odtworzeniu elementów kultury polskiej i żydowskiej przez organizację warsztatów kulinarnych i przygotowanie publikacji pt. Lipska kuchnia sąsiedzka

- zorganizowaniu konferencji i wystawy poświęconej dziejom Polaków i Żydów w okresie okupacji Lipska z i okolic
Rezultaty projektu
Powstały 3 audycje w rozgłośni Twoje Radio Lipsko a także książka kucharska stworzona przez uczniów, prezentująca przepisy kulinarne kuchni polskiej i żydowskiej. Lepiej poznana została lokalna historia okolicy i wzrosła integracja międzypokoleniowa.
Odbiorcy projektu:
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku , mieszkańcy miasta (uczestnicy i goście konferencji oraz wystawy) oraz radiosłuchacze z terenu powiatu lipskieg.
Partnerzy projektu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku, Lipskie Centrum Kultury
Brak filmów do wyświetlenia