Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Wspieramy zwyczajnych ludzi, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności dla dobra wspólnego.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Projekty Działaj Lokalnie

Projekty z poprzednich edycji Programu "Działaj Lokalnie" dostępne są na stronie archiwalnej

Bliżej siebie III

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce- PZN oddział w Sokółce
Telefon: 85-711-20-44
Adres e-mail: zsr@zsrsokolka.pl
Strona www: http://zsr.sokolka.pl
Osoba kontaktowa: Barbara Sawicka
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 4300 zł
Szlakiem kaflowych pieców - historia w kalendarzu zawarta

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji - Klub Współczesnej Kobiety
Telefon: 85 722 14 06
Adres e-mail: goakirszudzialowo_xl@wp.pl
Strona www: http://szudzialowo.e-kultura.pl
Osoba kontaktowa: Bożena Borowska
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 7500 zł
Doskonalenie, rozwijanie i prezentacja dorobku klubów i kół Seniora.

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce
Telefon: 85 711 08 62
Adres e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl
Osoba kontaktowa: Henryk Cudnik
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 26456 zł
Warsztaty artterapii i hipoterapii "Mam talent"

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kładka - Rodzice dla dzieci
Telefon: (85711)2136
Adres e-mail: spzsokolka@poczta.onet.pl
Osoba kontaktowa: Elżbieta Zofia Mazur
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 5560 zł
Leśne biwakowanie

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie społeczno-kulturowe wsi Lipina
Telefon: 85 711 15 20
Adres e-mail: szkola.lipina@wp.pl
Strona www: http://splipina.republika.pl
Osoba kontaktowa: Lucyna Dowgiert
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 3500 zł
Ocalić od zapomnienia

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: UTW w Sokółce
Telefon: 605647220
Adres e-mail: elaszsokolka@wp.pl
Strona www: http://www.utwsokolka.cba.pl
Osoba kontaktowa: Alicja Apolonia Tkaczuk
Wysokość dotacji: 4500 zł
Całkowita wartość: 9300 zł
Międzynarodowy Festiwal Szachowy Sokólskie Kresy 2011

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Ludowy Uczniowski Klub Szachowy
Telefon: 691556306
Adres e-mail: luks.orient@wp.pl
Osoba kontaktowa: Dariusz Kuklicz
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 13500 zł
Piękna nasza Polska cała

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Ludowy Klub Sportowy Dąb
Telefon: (0-85) 712 11 0
Adres e-mail: mgok-db@o2.pl
Strona www: http://www.lksdab.prv.pl
Osoba kontaktowa: Mieczysław Sołowiej
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 7000 zł
Nie święci garnki lepią warsztaty plastyczne

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej- Grupa Wolontariacka CzasoUmilacze
Telefon: (0-85) 712 11 0
Adres e-mail: mgok-db@o2.pl
Strona www: http://www.mgok-db.za.pl
Osoba kontaktowa: Klaudyna Sulima
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 7200 zł
Tacy sami

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Grupa nieformalna "Koło Wolontariatu"
Telefon: 85 711 20 44
Adres e-mail: zsrsok@zsrsokolka.pl
Strona www: http://www.zsrsokolka.pl/
Osoba kontaktowa: Paulina Woronowicz
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 3180 zł
Nasza świetlica - nasz dom

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Aktywni Mieszkańcy Wsi Krukowszczyzna
Telefon: (0-85) 721 92 3
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://www: goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Stanisław Krutul
Wysokość dotacji: 4400 zł
Całkowita wartość: 6800 zł
Przyjazna kawiarenka

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Uczniowski Klub Sportowy Konar Kora - Korycin
Telefon: (0-85) 722-91-8
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://www.goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Sylwia Murza
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 9000 zł
Bezpieczne wakacje w siodle i nie tylko

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Grupa nieformalna;Miłośnicy Gminny Korycin;
Telefon: (0-85) 722-91-8
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://www.goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Justyna Wynimko
Wysokość dotacji: 3600 zł
Całkowita wartość: 10300 zł
Modelaki

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Grupa nieformalna "Aktywne Dzieciaki"
Telefon: 85 7112043
Adres e-mail: zzp2@gazeta.pl
Strona www: http://www.przedszkole2sokolka.edupage.org
Osoba kontaktowa: Marta Rećko
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 6125 zł
Kolorowo i wesoło

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Grupa nieformalna "Zieloni"
Telefon: (0-85)711-20-43
Adres e-mail: zzp2@gazeta.pl
Strona www: http://www.przedszkole2sokolka.edupage.org
Osoba kontaktowa: Elżbieta Pawlukiewicz
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 4400 zł
Z agroturystyką życie łatwiejsze i ciekawsze

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Żubr
Telefon: 607319760
Adres e-mail: bsa-zubr@home.pl
Strona www: http://www.bsa-zubr.home.pl
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Wołkowycki
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 10520 zł
Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
Telefon: 857437323
Adres e-mail: stepaniukm@poczta.onet.pl
Strona www: http://www.podlasie.org
Osoba kontaktowa: Mirosław Stepaniuk
Wysokość dotacji: 4500 zł
Całkowita wartość: 43406 zł
Tradycyjne białowieskie ogrody - kwiaty

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Mieszkańców Białowieża - Gmina Marzeń
Telefon: 856812117
Adres e-mail: bialowiezagm@wp.pl
Osoba kontaktowa: Violetta Miniuk
Wysokość dotacji: 3300 zł
Całkowita wartość: 7080 zł
Spotkajmy się w świetlicy

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Grupa Inicjatywna wsi Dobrowoda/Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach
Telefon: 856818054, 8
Adres e-mail: kleszczele@e-kultura.pl
Strona www: http://www.kleszczele.e-kultura.pl
Osoba kontaktowa: Irena Jawdosiuk
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 4250 zł
Żyj kolorowo - marzenia najbarwniejsze miej...

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Koło Przyjaciół Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi
Telefon: 856816870
Adres e-mail: gbpn@wp.pl
Strona www: http://www.narew.gmina.pl
Osoba kontaktowa: Anna Andrzejuk-Sawicka
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 8220 zł
Zapomniana kuchnia puszczańska - integracja społeczna "Pod Dębami"

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Grupa nieformalna Stowarzyszenie Świnoroje / Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska w Narewce
Telefon: 856858012
Adres e-mail: halinajozek@op.pl
Strona www: http://www.agrokwatera.eu
Osoba kontaktowa: Halina Wierzchowska
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 7425 zł
Dwa sołectwa - jedna wieś

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Grupa nieformalna "Wspólne Klejniki" / Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach
Telefon: 856813531
Adres e-mail: gok.czyze@wp.pl
Osoba kontaktowa: Jerzy Jakimiuk
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 8150 zł
Chronimy nasze toponimy

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Orlańskie Koło Regionalne / Kółko Rolnicze w Orli
Telefon: 501347273
Adres e-mail: krorla@gmail.com
Strona www: http://www.krorla.free.ngo.pl
Osoba kontaktowa: Marek Chmielewski, Halina Roszczenko
Wysokość dotacji: 1900 zł
Całkowita wartość: 5280 zł
Było, nie minęło...

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Spadczyna
Telefon: 664 762 342
Adres e-mail: erpaszko@wp.pl
Osoba kontaktowa: Monika Paulina Monach
Wysokość dotacji: 4500 zł
Całkowita wartość: 14070 zł
Kulturalnie, sportowo, aktywnie i zdrowo

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
Telefon: (85) 6850084
Adres e-mail: czeremszyna2@wp.pl
Strona www: http://www.czeremszyna.pl
Osoba kontaktowa: Barbara Kuzub-Samosiuk
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 15240 zł
Kulturowo - rowerowy zawrót głowy

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Klub Rowerzysty Szprycha / Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach
Telefon: 856818054
Adres e-mail: kleszczele@e-kultura.pl
Strona www: http://www.kleszczele.e-kultura.pl/
Osoba kontaktowa: Daria Chrzanowska
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 5505 zł
IV Strażacki Turniej Oldbojów

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Zwiazek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego
Telefon: (85)682 95 80
Adres e-mail: hajnowski@poczta.zosprp.pl
Osoba kontaktowa: Piotr Pryczynicz
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 5940 zł
3. Festiwal Muzyki Rockowej Rockowisko Hajnówka 2011

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Nieformalna Grupa Sympatyków Rocka / Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki
Telefon: 506178631
Adres e-mail: tomasztichoniuk@wp.pl
Strona www: http://www.rockowisko.hajnowka.pl
Osoba kontaktowa: Tomasz Tichoniuk
Wysokość dotacji: 4800 zł
Całkowita wartość: 6100 zł
www.bielskirecznik.pl

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego
Telefon: 600 009 178
Adres e-mail: funduszlokalnyrrs@gmail.com
Strona www: http://www.fundusz-lokalny.pl
Osoba kontaktowa: Alina Dębowska
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 4390 zł
Zaufaj mi - zaufam Tobie

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Grupa nieformalna Szkoła Nietypowych Artystów / Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "CIAPEK"
Telefon: 516 107 162
Adres e-mail: ciapek.schronisko@gmail.com
Strona www: http://www.ciapek.org
Osoba kontaktowa: Agnieszka Terechowicz
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 4460 zł
Boże Narodzenie wczoraj i dziś

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Grupa nieformalna Poszukiwacze tradycji / Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
Telefon: (85) 7310924
Adres e-mail: dtz2@wp.pl
Strona www: http://www.splubink.republika.pl
Osoba kontaktowa: Dorota Zimnoch
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 4438 zł
Tradycyjne smaki na szlaku Ekomuzeum Zielony Cień im. Marii Czerkawskiej

ODL: Fundacja Bieszczadzka

Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Rudence
Telefon: (13) 461 7005
Adres e-mail: dankon15@wp.pl
Strona www: http://www.rudenka.pl/nsp
Osoba kontaktowa: Danuta Konopka
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 13260 zł
Bojki opowiadacie?

ODL: Fundacja Bieszczadzka

Realizator projektu: Stowarzyszenie Społeczne Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy
Telefon: 669422898
Adres e-mail: jawor04@wp.pl
Osoba kontaktowa: Piotr Natanek
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 9500 zł
Odbudowa kapliczki na skale

ODL: Fundacja Bieszczadzka

Realizator projektu: Stowarzyszenie Rajska Dolina
Telefon: 606833107
Adres e-mail: rajskigosc@gmail.com
Osoba kontaktowa: Koncewicz Małgorzata
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 10710 zł
Małe marzenia

ODL: Fundacja Bieszczadzka

Realizator projektu: Grupa inicjatywna składająca się z rodziców dzieci tańczących w Zespole "Bandanki", nauczycieli ZSPnr1 w Ustrzykach Dolnych, pracowników Ustrzyckiego Domu Kultury
Telefon: 13 4611322,
Adres e-mail: udk@wp.pl
Strona www: http://udk.ustrzyki-dolne.pl
Osoba kontaktowa: Beata Maciołek
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 11890 zł
Bliżej siebie II

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Barbara Sawicka
Telefon: 085 711 20 44
Adres e-mail: zsr@zsrsokolka.pl
Strona www: http://www.zsr.sokolka.pl
Osoba kontaktowa: Małgorzata Chomko, Halina Wysocka
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 4400 zł
Prezentacja dorobku klubów seniora

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sokółce
Telefon: 85 711 08 62
Adres e-mail: brak@brak.pl
Strona www: http://brak
Osoba kontaktowa: Henryk Cudnik, Elżbieta Cegielska
Wysokość dotacji: 4600 zł
Całkowita wartość: 31360 zł
Szachy - królewska gra dla wszystkich

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Ludowy Uczniowski Klub Szachowy "Orient Sokółka"
Telefon: 85 711 24 84
Adres e-mail: luks.orient@wp.pl
Strona www: http://brak
Osoba kontaktowa: Dariusz Kuklicz
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 13720 zł
W zdrowym ciele zdrowy duch!

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka, Aktywne Dzieciaki
Telefon: 85 711 21 34
Adres e-mail: barka-sokolka@wp.pl
Strona www: http://www.barka.internetdsl.pl
Osoba kontaktowa: Marta Rećko
Wysokość dotacji: 2700 zł
Całkowita wartość: 3650 zł
Radosne jutro

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie Izba Regionalna w Janowszczyźnie, Grupa Wsparcia Kobiet
Telefon: 513 847 850
Adres e-mail: ancypo@gmail.com
Strona www: http://www.sokolka.pl/ janowszczyzna.htm
Osoba kontaktowa: Anna Koziejko, Barbara Dowgier
Wysokość dotacji: 2700 zł
Całkowita wartość: 2980 zł
Razem na wesoło

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie społeczno-kulturowe wsi Lipina
Telefon: 85 711 15 20
Adres e-mail: szkola.lipina@wp.pl
Strona www: http://www.splipina.republika.pl
Osoba kontaktowa: Lucyna Dowgiert
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 3930 zł
Cdn.- czyli ciąg dalszy nastąpi(ł)

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Przedszkole nr 2 w Sokółce, Grupa nieformalna "Zieloni"
Telefon: 85 711 20 43
Adres e-mail: zzp2@gazeta.pl
Strona www: http://www.przedszkole2sokolka.edupage.org
Osoba kontaktowa: Agnieszka Lubecka
Wysokość dotacji: 1500 zł
Całkowita wartość: 2600 zł
Młodzi - Wolni od nałogów

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. MJR H. DOBRZAŃSKIEGO HUBALA W SOKÓŁCE, KOŁO WOLONTARIATU
Telefon: 85 711 20 44
Adres e-mail: zsrsok@zsrsokolka.pl
Strona www: http://www.zsrsokolka.pl
Osoba kontaktowa: Halina Wysocka, Małgorzata Chomko
Wysokość dotacji: 2400 zł
Całkowita wartość: 4630 zł
Wakacyjne warsztaty integracyjne "Słoneczna droga"

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka", Rodzice dla dzieci
Telefon: 85 711 21 34
Adres e-mail: barka-sokolka@wp.pl
Strona www: http://www.barka.internetdsl.pl
Osoba kontaktowa: Elżbieta Zofia Mazur
Wysokość dotacji: 4600 zł
Całkowita wartość: 8580 zł
Ziemniaczane hity szudziałowskiej kobity

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji, Klub Współczesnej Kobiety
Telefon: 85 722 14 06
Adres e-mail: goakirszudzialowo_xl@wp.pl
Strona www: http://www.szudzialowo.e-kultura.pl
Osoba kontaktowa: Elżbieta Jaroszewicz
Wysokość dotacji: 1500 zł
Całkowita wartość: 2000 zł
Ojczyzna kolebką naszej historii - poznajemy swój kraj

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Ludowy Klub Sportowy "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej
Telefon: 85 712 11 00
Adres e-mail: mgok-db@o2.pl
Strona www: http://www.lksdab.prv.pl
Osoba kontaktowa: Mieczysław Sołowiej
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 5000 zł
Wolontariat - Kapitalny kapitał

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Grupa wolontariacka "Czasoumilacze"
Telefon: 85 712 11 09
Adres e-mail: mgok-db@o2.pl
Strona www: http://www.mgok-db.za.pl
Osoba kontaktowa: Justyna Pigiel
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 7000 zł
Biblioteka uczy, bawi, pomaga

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Biblioteka Publiczna w Sokółce, Grupa nieformalna "Oddział dziecięcy"
Telefon: 85 711 23 69
Adres e-mail: bibliotsok@poczta.onet.pl
Strona www: http://brak
Osoba kontaktowa: Jadwiga Słoma
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 5300 zł
Foto-inspiracje

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Sokólski Ośrodek Kultury
Telefon: 85 711 24 35
Adres e-mail: poczta@sok.org.pl
Strona www: http://www.sok.org.pl
Osoba kontaktowa: Kozakiewicz Agnieszka
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 5550 zł
Po prostu tańcz

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Uczniowskim Klubem Sportowym KONAR-KORA, Grupa nieformalna "Sekcja tańca towarzyskiego"
Telefon: 85 722 91 87
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://www.: goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Sylwia Murza
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 12710 zł
Bezpieczne wakacje sportowo-rekreacyjne w Korycinie

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Uczniowski Klub Sportowy KONAR-KORA
Telefon: 85 722 91 87
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://www.goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Paweł Żuk
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 10740 zł
www.bielskirecznik.pl

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego
Telefon: (0-85 7308036),
Adres e-mail: funduszlokalnyrrs@gmail.com
Strona www: http://fundusz-lokalny.pl
Osoba kontaktowa: Alina Dębowska
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 3500 zł
Sportowe zawody wymagające wody.

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce
Telefon: 85 682 95 80
Adres e-mail: ospha@interia.pl
Strona www: http://osp-hajnowka.pl
Osoba kontaktowa: Jerzy Pietroczuk
Wysokość dotacji: 1850 zł
Całkowita wartość: 1850 zł
O nas, dla nas Jak tu pachnie czeremchą

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY TRANSPORT
Telefon: (0- 85 6850789)
Adres e-mail: stowarzyszenie@przyjazny-transport.org
Strona www: http://przyjazny-transport.org
Osoba kontaktowa: Nadzieja Sulima
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 3000 zł
Kultywowanie tradycyjnego rękodzieła w gospodarstwach agroturystycznych z przewodnikiem po gminie Narewka.

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska w Narewce/ Koło wytwórców rękodzieła regionalnego.
Telefon: 85 68-58-045
Adres e-mail: halinajozek@op.pl
Strona www: http://www.agrokwatera.eu
Osoba kontaktowa: Halina Wierzchowska
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 2000 zł
Sięgnijmy do korzeni

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym/Poszukiwacze tradycji
Telefon: 85 7310924
Adres e-mail: lubink@post.pl
Strona www: http://www.splubin.edupage.org , www.splubink.republika.pl
Osoba kontaktowa: Dorota Teresa Zimnoch
Wysokość dotacji: 1800 zł
Całkowita wartość: 1800 zł
Terapia wodna dla osób z dysfunkcją narządów ruchu

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: KLUB SPORTOWY "PUSZCZA" HAJNÓWKA/GRUPA PARK WODNY
Telefon: (0-85 ..) 68227
Adres e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl
Strona www: http://www.kspuszcza.pl
Osoba kontaktowa: Helena Kurel
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 3000 zł
Festyn z Piłką

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Klub Sportowy Błyskawica Dubicze
Telefon: 662-664-105
Adres e-mail: blyskawica.dubicze@email.com
Strona www: http://ksblyskawicadubicze.futbolowo.pl
Osoba kontaktowa: Mariusz Kiprianiuk
Wysokość dotacji: 1320 zł
Całkowita wartość: 1320 zł
II Kiermasz Roślin Tradycyjnych

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Mieszkańców Białowieża - Gmina Marzeń
Telefon: (0-85) 6812 117
Adres e-mail: bialowiezagm@wp.pl
Osoba kontaktowa: Violetta Miniuk
Wysokość dotacji: 2600 zł
Całkowita wartość: 5665 zł
Chronimy nasze toponimy Cd

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Kółko Rolnicze w Orli - Orlańskie Koło Regionalne
Telefon: 501 347 273
Adres e-mail: krorla@gmail.com
Strona www: http://www.krorla.free.ngo.pl
Osoba kontaktowa: Marek Chmielewski
Wysokość dotacji: 2200 zł
Całkowita wartość: 5000 zł
Spotkajmy się w Dubinach

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach - Koło Gospodyń Wiejskich w Dubinach
Telefon: 85 6823922
Adres e-mail: gbpdubiny5@wp.pl
Strona www: http://www: gmina-hajnowka.pl/index.php/jednostki-gminy/gok
Osoba kontaktowa: Sacharczuk Grażyna
Wysokość dotacji: 1700 zł
Całkowita wartość: 3365 zł
Razem łatwiej

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Hajnowskie Stowarzyszenie "Sami Sobie"
Telefon: 682-27-06
Adres e-mail: h3s.hajnowka@op.pl
Strona www: http://www.h3s.pl
Osoba kontaktowa: Maria Klimowicz
Wysokość dotacji: 2300 zł
Całkowita wartość: 12806 zł
Warsztaty wokalno - taneczne w Mochnatem

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach - Zespól Ludowy z Mochnatego
Telefon: 85 6823922
Adres e-mail: gbpdubiny5@wp.pl
Strona www: http://www: gmina-hajnowka.pl/index.php/jednostki-gminy/gok
Osoba kontaktowa: Aleksy Gierasimiuk
Wysokość dotacji: 1500 zł
Całkowita wartość: 5756.3 zł
Zostawić ślad - pieśni znane i nieznane mieszkańców gminy Białowieża

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Białowieski Ośrodek Kultury - Zespół Ruczajok
Telefon: 85 68 12 460
Adres e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
Osoba kontaktowa: Marek Zubrycki
Wysokość dotacji: 1200 zł
Całkowita wartość: 18642 zł
Rzekami Podlasia naturalnie, zdrowo i odlotowo

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Żubr"
Telefon: 607 319 760
Adres e-mail: bsa-zubr@home.pl
Strona www: http://www.bsa-zubr.home.pl/
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Wołkowycki
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 10100 zł
Tak dalekie, a tak bliskie

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach - rupa nieformalna "Grodzisko - Okopy" w Zbuczu
Telefon: 85 6813531
Adres e-mail: gok.czyze@wp.pl
Strona www: http://www:ugczyze.pl
Osoba kontaktowa: Jerzy Jakimiuk
Wysokość dotacji: 2100 zł
Całkowita wartość: 11120 zł
Jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach - Majestic Gravity
Telefon: (85) 68 18 054,
Adres e-mail: kleszczele@e-kultura.pl
Strona www: http://www: kleszczele.e-kultura.pl
Osoba kontaktowa: Daria Chrzanowska
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 9749 zł
Dubicka historia na płocie pisana

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Klub Miłośników Historii i Tradycji
Telefon: 85 682 79 98
Adres e-mail: biliotekadc@o2.pl
Osoba kontaktowa: Bogusława Gawryluk
Wysokość dotacji: 1900 zł
Całkowita wartość: 4460 zł
Razem możemy więcej

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej "Bachmaty"
Telefon: 694471031
Adres e-mail: l.pietruczuk@dubicze-cerkiewne.pl
Strona www: http://www.gmina.dubicze-cerkiewne.pl
Osoba kontaktowa: Ludmiła Pietruczuk
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 7875 zł
4. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej Rockowisko Hajnówka 2012

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki - Nieformalna Grupa Sympatyków Rocka
Telefon: (085) 6822969 w
Adres e-mail: tomasztichoniuk@wp.pl
Strona www: http://www.rockowisko.hajnowka.pl
Osoba kontaktowa: Tomasz Tichoniuk
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 12540 zł
Twórzmy radosne dzieciństwo

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: SZKOŁA PODSTAWOWA - RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NARWI
Telefon: (85) 68 16 664
Adres e-mail: spignarew@wp.pl
Strona www: http://www.szkola.narew.gmina.pl
Osoba kontaktowa: Lena Maksimiuk-Kojło
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 16200 zł
Zaśpiwajmo, szcze raz

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie SPADCZYNA
Telefon: 664 762 342
Adres e-mail: erpaszko@wp.pl
Osoba kontaktowa: Monika Paulina Monach
Wysokość dotacji: 2900 zł
Całkowita wartość: 10600 zł
Integracja na wakacjach

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych KAJA
Telefon: 512-152-496
Adres e-mail: biuro@euroregion-pb.pl
Strona www: http://www.fundacjakaja.pl
Osoba kontaktowa: Lucyna Wawreszuk
Wysokość dotacji: 3300 zł
Całkowita wartość: 11480 zł
Zajęcia warsztatowe jako forma stymulowania rozwoju osób starszych.

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Telefon: 600 736 881
Adres e-mail: anapaw@wp.pl
Osoba kontaktowa: Mirosława Pawłowska
Wysokość dotacji: 1000 zł
Całkowita wartość: 2550 zł
Sztafeta pokoleń Strażaków Ochotników

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Zwiazek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Hajnówce
Telefon: (85) 682 95 80
Adres e-mail: hajnowski@poczta.zosprp.pl
Osoba kontaktowa: Piotr Pryczynicz
Wysokość dotacji: 1500 zł
Całkowita wartość: 18260 zł
Bliżej Siebie IV

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sokółce
Telefon: 85 711 25 08
Adres e-mail: zszsokolka@zszsokolka.pl
Strona www: http://zszsokolka.pl
Osoba kontaktowa: Barbara Sawicka
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 6700 zł
Aktywna przestrzeń

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Klub Współczesnej Kobiety
Telefon: 85 722 14 04
Adres e-mail: goakirszudzialowo_xl@wp.pl
Strona www: http://www.szudziałowo.e-kultura.pl oraz www.szudzialowo.nnt.pl
Osoba kontaktowa: Elżbieta Jaroszewicz
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 7500 zł
Poznaj swoją małą ojczyznę

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Ludowy Klub Sportowy Dąb w Dąbrowie Białostockiej
Telefon: 85 712 11 09
Adres e-mail: mtk.solowiej@o2.pl
Strona www: http://lksdabdabrowa.pun.pl
Osoba kontaktowa: Mieczysław Sołowiej
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 7000 zł
Świat przez obiektyw jest piękniejszy

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Grupa Wolontariacka Czasoumilacze
Telefon: 85 712 11 09
Adres e-mail: mtk.solowiej@o2.pl
Strona www: http://www.lksdabdabrowa.pun.pl
Osoba kontaktowa: Klaudyna Sulima
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 7200 zł
Seniorzy łączą pokolenia

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: UTW w Sokółce
Telefon: 605 647 220
Adres e-mail: elaszsokolka@wp.pl
Strona www: http://www.utwsokolka.cba.pl
Osoba kontaktowa: Teresa Rygasiewicz
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 9100 zł
Gotujemy razem potrawy regionalne

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie Placówka
Telefon: 85 712 91 84
Adres e-mail: bagnypsp@onet.pl
Strona www: http://www.pspbagny.strefa.pl
Osoba kontaktowa: Mieczysław Sawośko
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 8045 zł
Zawsze to będzie o naszej sokólskiej ziemi

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Koło Wolontariatu przy ZSR w Sokółce
Telefon: 85 711 20 44
Adres e-mail: zsrsok@zsrsokolka.pl
Strona www: http://www:zsrsokolka.pl
Osoba kontaktowa: Paulina Woronowicz
Wysokość dotacji: 2300 zł
Całkowita wartość: 5500 zł
Kluby Seniora organizatorami aktywności społecznej seniorów

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce
Telefon: 85 711 08 62
Adres e-mail: brak@brak
Strona www: http://brak
Osoba kontaktowa: Henryk Cudnik
Wysokość dotacji: 4500 zł
Całkowita wartość: 18000 zł
Nasza Ziemia Sokólska - coś w niej jest

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Chór Sokólski Wrzosy
Telefon: 85 711 08 62
Adres e-mail: brak@brak.pl
Strona www: http://brak
Osoba kontaktowa: Elżbieta Cegielska
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 11400 zł
Potrawy regionalne - zajęcia praktyczne dla dzieci i młodzieży, wydanie lokalnej książki kucharskiej

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Igrył
Telefon: 608 615 244
Adres e-mail: sylwia.zoladkowska@gmail.com
Strona www: http://brak
Osoba kontaktowa: Sylwia Żołądkowska
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 15328 zł
Szachy łączą pokolenia

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Ludowy Uczniowski Klub Szachowy Orient Sokółka
Telefon: 691 556 306
Adres e-mail: luks.orient@wp.pl
Strona www: http://brak
Osoba kontaktowa: Jarosław Raczkowski
Wysokość dotacji: 3700 zł
Całkowita wartość: 16970 zł
Szlakiem architektury drewnianej Ziemi Sokólskiej

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Telefon: 85 711 20 49
Adres e-mail: Kuryly@poczta.onet.pl
Strona www: http://www.psa.org.pl
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Wiśniewski
Wysokość dotacji: 3700 zł
Całkowita wartość: 6860 zł
Warsztaty Łucznicze

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego
Telefon: 609 745 168
Adres e-mail: info@lucznictwakonne.pl
Strona www: http://www.pslk.org
Osoba kontaktowa: Michał Choczaj
Wysokość dotacji: 2800 zł
Całkowita wartość: 5000 zł
Czas radości

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kładka
Telefon: 85 711 21 36
Adres e-mail: spzsokolka@poczta.onet.pl
Strona www: http://brak
Osoba kontaktowa: Elżbieta Zofia Mazur
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 6789 zł
Bezpieczne wakacje z pasją

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Aktywni rodzice
Telefon: 85 722 91 87
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://www.goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Andrzej Siwicki
Wysokość dotacji: 1700 zł
Całkowita wartość: 6700 zł
Edukacyjna świetlica

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Uczniowski Klub Sportowy KONAR - KORA - KORYCIN
Telefon: 85 722 91 87
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://www.goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Sylwia Murza
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 10350 zł
Izba Regionalna ocaleniem przyszłości

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Miłośnicy Gminy Korycin
Telefon: 85 722 91 87
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://www.goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Justyna Wynimko
Wysokość dotacji: 5300 zł
Całkowita wartość: 9000 zł
Kto śpiewa nie ma czasu na nudę

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Zespół wokalny Akwarele
Telefon: 86 2771326
Adres e-mail: spc-c@o2.pl
Strona www: http://kopernik.webd.pl
Osoba kontaktowa: Jacek Dudek
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 11200 zł
Śladami ciechanowieckich literatów

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Koło kronikarskie
Telefon: 86 2771926
Adres e-mail: gimcc@wp.pl
Strona www: http://www.gimcc.webd.pl
Osoba kontaktowa: Dorota Żywicka
Wysokość dotacji: 5300 zł
Całkowita wartość: 10425 zł
Orkiestra Dęta COKiS na galowo

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Orkiestra Dęta COKiS
Telefon: 509 153 742
Adres e-mail: cokis@ciechanowiec.pl
Osoba kontaktowa: Mirosława Chojnowska
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 13220.04 zł
Zdrowe tradycje kulinarne regionu

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Łempicach
Telefon: 86 2776605
Adres e-mail: spszkola@wp.pl
Strona www: http://www.lempice.edupage.org
Osoba kontaktowa: Iwona Szymborska
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 9200 zł
Powróćmy do dawnych lat - śladami starych zawodów

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym
Telefon: 86 2776 606
Adres e-mail: spradziszewo@wp.pl
Strona www: http://www.spradziszewo.edupage.org
Osoba kontaktowa: Elżbieta Komarowska
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 7700 zł
Mały Wielki Bohater! Wyrównajmy szanse lokalnych społeczności

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna Kozarze
Telefon: 515 194 077
Adres e-mail: mirkowicz007@wp.pl
Osoba kontaktowa: Piotr Mirkowicz
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 8331.57 zł
Etykieta przy stole i nie tylko

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Stowarzyszenie ZAMECZEK
Telefon: 86 2771-537
Adres e-mail: ciechanowiec@interia.eu
Osoba kontaktowa: Zofia Januszkiewicz-Diakowska
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 7600.87 zł
Przyszłość jest w agroturystyce

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI POBIKRY
Telefon: 693 644 682
Adres e-mail: jadwigastanczuk@interia.pl
Osoba kontaktowa: Jadwiga Stańczuk
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 4710 zł
Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Stowarzyszenie ZAMECZEK
Telefon: 86 2771 537
Adres e-mail: zdiakowska@op.pl
Osoba kontaktowa: Zofia Januszkiewicz-Diakowska
Wysokość dotacji: 3600 zł
Całkowita wartość: 5143.11 zł
Sięgając gwiazd

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Nieformalna grupa teatralna przy Gimnazjum im. Papieża J.P.II w Ciechanowcu
Telefon: 86 2771 926
Adres e-mail: gimcc@wp.pl
Strona www: http://www.gimnazjum.ciechanowiec.pl
Osoba kontaktowa: Katarzyna Prolesko
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 9105 zł
Szlachcic na zagrodzie...-czyli, jak to ze szlachtą bywało

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
Telefon: 509 153 742
Adres e-mail: cokis@ciechanowiec.pl
Osoba kontaktowa: Paweł Kłopotowski
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 14554 zł
Żyjmy zdrowo

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI POBIKRY
Telefon: 693 644 682
Adres e-mail: jadwigastanczuk@interia.pl
Osoba kontaktowa: Jadwiga Stańczuk
Wysokość dotacji: 4100 zł
Całkowita wartość: 6732 zł
Ekologiczna żywność wysokiej jakości to potrawy naszej miejscowości

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym
Telefon: 86 2776606
Adres e-mail: spradziszewo2@wp.pl
Strona www: http://www.spradziszewo.edupage.org
Osoba kontaktowa: Elżbieta Komarowska
Wysokość dotacji: 4800 zł
Całkowita wartość: 8000 zł
Śpiewająco przez Złoty Wiek - organizacja chóru śpiewaczego dla starszych mieszkańców gminy

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury
Telefon: 86 478 12 45
Adres e-mail: gok@klukowo.pl
Strona www: http://www.klukowo.pl
Osoba kontaktowa: Leszek Koliński
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 10200 zł
W zdrowym ciele zdrowy duch

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łempicach
Telefon: 86 277 66 05
Adres e-mail: spszkola@wp.pl
Osoba kontaktowa: Iwona Szymborska
Wysokość dotacji: 5300 zł
Całkowita wartość: 16620 zł
Integracja mieszkańców Gminy Perlejewo poprzez zajęcia taneczne

ODL: Stowarzyszenie Tutor

Realizator projektu: Grupa nieformalna mieszkańców z terenu gminy Perlejewo
Telefon: 85 6578972
Adres e-mail: gimnazjumperlejewo@wp.pl
Strona www: http://www.perlejewo.pl
Osoba kontaktowa: Edyta Stolarczuk
Wysokość dotacji: 4500 zł
Całkowita wartość: 6500 zł
Szkoła Tradycji Architektonicznych Podlasia

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
Telefon: 85/743-73-23
Adres e-mail: stepaniukm@poczta.onet.pl
Strona www: http://www.podlasie.org
Osoba kontaktowa: Mirosław Stepaniuk
Wysokość dotacji: 4500 zł
Całkowita wartość: 32000 zł
Zadbaj o swoje zdrowie - za ciebie tego nie zrobi nikt

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych /Nieformalna Grupa ?ZADRA?
Telefon: 85/682-79-97
Adres e-mail: l.pietruczuk@dubicze-cerkiewne.pl
Osoba kontaktowa: Ludmiła Pietruczuk
Wysokość dotacji: 4500 zł
Całkowita wartość: 8757.75 zł
Wspólne działania - wspólne korzyści

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminna Biblioteka Publiczna / Grupa Nieformalna Koło Gospodyń Wiejskich w Dubiczach Cerkiewnych
Telefon: 85/682-79-98
Adres e-mail: bibliotekadc@o2.pl
Osoba kontaktowa: Marek Bagrowski
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 5826.41 zł
Muzyka przyczynkiem integracji pokoleń w parafii Łosinka

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Narwiański Ośrodek Kultury/Grupa nieformalna Chór ?Ramonka?
Telefon: 793743903
Adres e-mail: mpaszko10@wp.pl
Osoba kontaktowa: Monika Pulina Monach
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 17600 zł
Dodać radości do lat

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach / Grupa Inicjatywna "Wiejski Krąg"
Telefon: 85/681-80-54
Adres e-mail: kleszczele@e-kultura.pl
Strona www: http://www.kleszczele.e-kultura.pl
Osoba kontaktowa: Małgorzata Zubik
Wysokość dotacji: 2900 zł
Całkowita wartość: 5418.1 zł
Kultywowanie tradycji regionalnych poprzez dziedzictwo kulturowe regionu, muzykę i śpiew

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Białowieski Ośrodek Kultury/Zespół muzyczny z Białowieskiego Ośrodka Kultury
Telefon: 85/681-24-60
Adres e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
Osoba kontaktowa: Marek Zubrycki
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 5450 zł
Spotkania z Folklorem Regionu Puszczy Białowieskiej ( grupa nieformalna "Nasze Szostakowo")

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach
Telefon: 85/6813531
Adres e-mail: gok.czyze@wp.pl
Strona www: http://www.ugczyze.pl
Osoba kontaktowa: Jerzy Jakimiuk
Wysokość dotacji: 3300 zł
Całkowita wartość: 7546 zł
Śpiewająco na szlaku - warsztaty etnograficzne dla młodzieży

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasi/ GN Zespół Dżereło
Telefon: 58/743 73 23
Adres e-mail: stepaniukm@poczta.onet.pl
Strona www: http://www.podlasie.org
Osoba kontaktowa: Joanna Fiłoc
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 4503.19 zł
Historia Gminy Czeremcha w obiektywie

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport
Telefon: 85/685 07 89
Adres e-mail: stowarzyszenie@przyjazny-transport.org
Strona www: http://www.przyjazny-transport.org
Osoba kontaktowa: Nadzieja Sulima
Wysokość dotacji: 2700 zł
Całkowita wartość: 6607.33 zł
Zapomniany Świat Podlasia

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki/ Nieformalna Hajnowska Grupa Filmowa
Telefon: 85/6822969w.33
Adres e-mail: tomasztichoniuk@wp.pl
Strona www: http://www.tph.hajnowka.pl
Osoba kontaktowa: Tomasz Tichoniuk
Wysokość dotacji: 4100 zł
Całkowita wartość: 5099.99 zł
Fundusz Lokalny Na Rzecz Rozwoju Lokalnego

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Sztuka na wiejskim podwórku. Spotkanie ze sztuką dzieci z terenów wiejskich.
Telefon: 600 009 178
Adres e-mail: funduszlokalnyrrs@gmail.com
Strona www: http://ww.fundusz-lokalny.pl
Osoba kontaktowa: Alina Dębowska
Wysokość dotacji: 3600 zł
Całkowita wartość: 13700 zł
Festiwal muzyki rockowej ROCKOWISKO HAJNÓWKA 2010

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki/Nieformalna Grupa Sympatyków Rocka
Telefon: 85/6822969
Adres e-mail: tomasztichoniuk@wp.pl
Strona www: http://www.tph.hajnowka.pl
Osoba kontaktowa: Tomasz Tichoniuk
Wysokość dotacji: 4100 zł
Całkowita wartość: 14100 zł
Razem łatwiej - jesteśmy już 75 lat

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach/ Aktywni Strażacy w Mochnatym
Telefon: 85/6823922
Adres e-mail: gbpdubiny5@wp.pl
Strona www: http://www.gmina-hajnowka.pl
Osoba kontaktowa: Aleksy Gierasimiuk
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 5188.35 zł
Zabłockie dni - pamięć, tradycja i integracja społeczna

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska w Narewce/Koło gospodyń wiejskich sołectwa Zabłotczyzna
Telefon: 85/6858012
Adres e-mail: halinajozek@op.pl
Strona www: http://www.agrokwatery.eu
Osoba kontaktowa: Halina Wierzchowska
Wysokość dotacji: 3800 zł
Całkowita wartość: 6783.27 zł
Orzeszkowo i okolice dawniej i dziś

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych KAJA
Telefon: 85/682-62-02
Adres e-mail: lucyna-dom@tlen.pl
Strona www: http://www.: www.fundacjakaja.pl
Osoba kontaktowa: Lucyna Wawreszuk
Wysokość dotacji: 5772 zł
Całkowita wartość: 14162 zł
Nasz produkt lokalny - pierwszy krok

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Klub Współczesnej Kobiety
Telefon: 85 722 14 06
Adres e-mail: goakirszudzialowo_xl@wp.pl
Osoba kontaktowa: Elżbieta Jaroszewicz
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 2875 zł
Zdrowo, kolorowo i bezpiecznie - budowa placu zabaw we wsi Reszkowce.

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Społeczność szkolna przy Szkole Podstawowej w Reszkowcach
Telefon: 857121011
Adres e-mail: psp_reszkowce@wp.pl
Osoba kontaktowa: Maria Jonasz
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 6200 zł
Szachy - rozrywka dla dużych i małych

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Ludowy Uczniowski Klub Szachowy "Orient Sokółka"
Telefon: 603440503
Adres e-mail: joannamiron@op.pl
Strona www: http://www.luksorient.pl
Osoba kontaktowa: Joanna Miroń
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 17775 zł
Poznając historię swego regionu - poznajesz swoją tożsamość

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Ludowy Klub Sportowy "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej
Telefon: 697871796
Adres e-mail: mtk.solowiej@o2.pl
Osoba kontaktowa: Mieczysław Sołowiej
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 5000 zł
Hobby seniorów - działka, rekreacja i integracja

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce
Telefon: 506195402
Adres e-mail: elaszsokolka@wp.pl
Strona www: http://www.utwsokolka.cba.pl
Osoba kontaktowa: TERESA SOŁOWIEJ
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 6710 zł
Na lądzie i w powietrzu

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Aktywne dzieciaki
Telefon: 514241492
Adres e-mail: fisch03@wp.pl
Osoba kontaktowa: Sylwia Szomko
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 4270 zł
Sokólszczyzny czar - rowerem przez najpiękniejsze zakątki naszej małej ojczyzny

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: KOŁO WOLONTARIATU
Telefon: 505348725
Adres e-mail: madziula94@onet.eu
Strona www: http://www.zsrsokolka.pl
Osoba kontaktowa: Magdalena Waszczuk
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 4040 zł
Plac zabaw

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: 3S
Telefon: 693508607
Adres e-mail: jbieniusiewicz@gmail.com
Strona www: http://brak
Osoba kontaktowa: Jadwiga Bieniusiewicz
Wysokość dotacji: 2800 zł
Całkowita wartość: 5668 zł
Komputer drogą do przyszłości

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Uczniowski Klub Sportowy KONAR- KORA- KORYCIN
Telefon: (0-85) 722-91
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://www.goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Sylwia Murza
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 10750 zł
Wrota do przeszłości - szansą na przyszłość

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: MIŁOŚNICY GMINY KORYCIN
Telefon: 722-91-87
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Osoba kontaktowa: Ewa Urban
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 8750 zł
Kluby Seniora inspiratorami aktywności społecznej Seniorów

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce
Telefon: 85 711 08 62
Adres e-mail: brak@brak.pl
Osoba kontaktowa: Henryk Cudnik
Wysokość dotacji: 4700 zł
Całkowita wartość: 14062.5 zł
Bractwo Rycerskie Reaktywacja

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Bractwo Rycerskie Ziemi Sokólskiej
Telefon: 881456554
Adres e-mail: wisnia_777@o2.pl
Strona www: http://www: psa.org.pl
Osoba kontaktowa: Michał Wiśniewski
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 6970 zł
Wspólne spotkania pokoleń

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie społeczno-kulturowe wsi Lipina
Telefon: (85)711-15-20
Adres e-mail: szkola.lipina@wp.pl
Osoba kontaktowa: Lucyna Dowgiert
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 3100 zł
Spotkania rodzinne

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie "Placówka"
Telefon: 0-85 7129 184
Adres e-mail: bagnypsp@onet.pl
Strona www: http://www: pspbagny.strefa.pl
Osoba kontaktowa: Mieczysław Sawośko
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 6020 zł
Warsztaty Łucznicze - Dzieci na Tatarskim Szlaku

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego
Telefon: 609745168
Adres e-mail: mateusz.gieryn@lucznictwokonne.pl
Strona www: http:// www:pslk.org
Osoba kontaktowa: Mateusz Gieryn
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 2500 zł
Stara i nowa moda

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Koło Gospodyń Miejsko-Wiejskich
Telefon: 857112435
Adres e-mail: poczta@sok.org.pl
Strona www: http://www.sok.org.pl
Osoba kontaktowa: Aleksandra Pluta
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 2870 zł
Ukwiecona Sokółka

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Uczniowski Klub Sportowy Batory w Sokółce
Telefon: 711 25 71
Adres e-mail: osir@sokolka.pl
Strona www: http://www.osir.sokolka.pl/
Osoba kontaktowa: Beata Repucho
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 7700 zł
Tacy sami a inni

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce
Telefon: 85-711-20-64
Adres e-mail: opssok@op.pl
Strona www: http://www.opssokolka.pl
Osoba kontaktowa: Barbara Kundzicz
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 4403.69 zł
Bądźmy sobie bliżsi

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: PZN Koło Terenowe w Sokółce
Telefon: 85 711 25 08
Adres e-mail: zszsokolka@zszsokolka.pl
Strona www: http://www.zszsokolka.pl
Osoba kontaktowa: Barbara Sawicka
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 6200.35 zł
Wieś Lipiny - bawmy się i pracujmy razem

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie ,,KRYNICA"
Telefon: 48667221329
Adres e-mail: soltys.lipin@wp.pl
Osoba kontaktowa: Joanna Kiryluk
Wysokość dotacji: 3200 zł
Całkowita wartość: 4320 zł
Szkoła ginących rzemiosł

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze/Grupa nieformalna Berdo
Telefon: 85 6850084
Adres e-mail: gok.czeremcha@gmail.com
Strona www: http://www.czeremcha.pl
Osoba kontaktowa: Mirosław Samosiuk
Wysokość dotacji: 4500 zł
Całkowita wartość: 24180 zł
Od zrobienia chleba do Domu Chleba

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym/Poszukiwacze tradycji
Telefon: 857310924
Adres e-mail: lubink@post.pl
Strona www: http://www.splubink.edupage.org
Osoba kontaktowa: Dorota Zimnoch
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 8195 zł
W kręgu tradycji

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Innowacji
Telefon: 793 707 833
Adres e-mail: suwii@interia.pl
Osoba kontaktowa: Wanda Wojcieszek
Wysokość dotacji: 4500 zł
Całkowita wartość: 6550 zł
Polsko - Białoruska Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna "140 lat kolei Odessa - Królewiec" Czeremcha 2013

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport
Telefon: 856850789
Adres e-mail: stowarzyszenie@przyjazny-transport.org
Strona www: http://www.przyjazny-transport.org
Osoba kontaktowa: Nadzieja Sulima
Wysokość dotacji: 4500 zł
Całkowita wartość: 36228 zł
Przegląd Zespołów Rockowych

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL/Nieformalna Grupa Sympatyków Rocka
Telefon: 506178631
Adres e-mail: tomasztichoniuk@wp.pl
Osoba kontaktowa: Tomasz Tichoniuk
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 9300 zł
Z legend i bajek byłych pokoleń

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka"/Grupa nieformalna "Szansa"
Telefon: 601479999
Adres e-mail: agata@a3teatr.pl
Strona www: http://www.stowarzyszenie.podlasie.pl/
Osoba kontaktowa: Natalia Gierasimiuk
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 5034.32 zł
Wracamy do korzeni

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej "Bachmaty"
Telefon: 694471031
Adres e-mail: l.pietruczuk@dubicze-cerkiewne.pl
Strona www: http://www.gmina.dubicze-cerkiewne.pl
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Makarewicz
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 6010 zł
Wioska jak malowana

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach/Koło Gospodyń Wiejskich w Dubinach
Telefon: 856823922
Adres e-mail: gbpdubiny5@wp.pl
Strona www: http://www: gmina-hajnowka.pl/index.php/jednostki-gminy/gok
Osoba kontaktowa: Sacharczuk Grażyna
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 5013 zł
Art Ekspresje

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach/Kreatorzy Rzeczywistości
Telefon: 856818054
Adres e-mail: kleszczele@e-kultura.pl
Strona www: http://www.kleszczele.e-kultura.pl, https://www.facebook.com/moksir.pl
Osoba kontaktowa: Daria Maria Chrzanowska
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 5820 zł
Tworzyć każdy może

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NARWI/TWÓRCZO ZAKRĘCENI
Telefon: 856816870
Adres e-mail: gbpn@wp.pl
Strona www: http://www.biblioteka.narew.gmina.pl
Osoba kontaktowa: Anna Andrzejuk - Sawicka
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 9020 zł
Piłka jest dla wszystkich

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Klub Sportowy Błyskawica Dubicze
Telefon: 662664105
Adres e-mail: blyskawica.dubicze@email.com
Strona www: http://ksblyskawicadubicze.futbolowo.pl, http://tnij.org/blyskawicadubicze
Osoba kontaktowa: Krzysztof Repko
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 3500 zł
Wydanie płyty DVD z utworami scenicznymi na XV lecie "Malinek"

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej
Telefon: 857392059
Adres e-mail: topzo6@wp.pl
Osoba kontaktowa: Sergiusz Martynowicz
Wysokość dotacji: 2100 zł
Całkowita wartość: 3100 zł
Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: HAJNOWSKA FUNDACJA MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ./Zespół wokalno - instrumentalny "Śpiewajmy Panu"
Telefon: 856822250
Adres e-mail: jposkrobko@gmail.com
Strona www: http://www.farahajnowka.pl, www.facebook.com/groups/310131162418807/
Osoba kontaktowa: Gabriela Mierzwińska
Wysokość dotacji: 2400 zł
Całkowita wartość: 15500 zł
Spływ kajakowy - poznanie tradycji, historii i kultury doliny rzeki Narewka

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska w Narewce/Liderzy informacji turystycznej
Telefon: 6858062
Adres e-mail: halinajozek@op.pl
Strona www: http://www.agrokwatera.eu
Osoba kontaktowa: Jerzy Szymaniak
Wysokość dotacji: 2300 zł
Całkowita wartość: 5700 zł
Kulturalna Sportowa Czeremcha Odjazdowa

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze/Grupa nieformalna Berdo
Telefon: 856850084
Adres e-mail: m.samosiuk@interia.pl
Strona www: http:// www.gok.czeremcha.pl, www.facebook.com/pages/GOK-Czeremcha
Osoba kontaktowa: Mirosław Samosiuk
Wysokość dotacji: 4350 zł
Całkowita wartość: 9900 zł
Gotowanie zdrowego jedzenia łączy pokolenia

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie ,,Krynica"
Telefon: 509221486
Adres e-mail: soltys.lipin@wp.pl
Strona www: http://www.facebook.com/Stowarzyszenie Krynica
Osoba kontaktowa: Katarzyna Jakubowska
Wysokość dotacji: 3700 zł
Całkowita wartość: 5770 zł
Rodzinnie śpiewamy i malujemy historię

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Zakręceni pozytywnie i zaangażowani w rozwój dzieci PODLASIANIE
Telefon: 512018104
Adres e-mail: olimpia@parkietyolga.pl
Osoba kontaktowa: Olimpia Bołtromiuk
Wysokość dotacji: 2550 zł
Całkowita wartość: 3600 zł
Razem możemy wiele - łączymy pokolenia przez zagospodarowanie centrum wsi Ostrowie

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej
Telefon: 851121109
Adres e-mail: mgok-db@o2.pl
Strona www: http://www.pedek.pl
Osoba kontaktowa: Maciej Sulik
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 4153.52 zł
Każdy piłkę kopie - letni obóz sportowy dla dzieci 2014

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: "PIŁKARSKA BRAĆ" grupa nieformalna przy UKS KONAR - KORA - KORYCIN
Telefon: 857229187
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Małgorzata Michalis
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 13265 zł
Pięćdziesiąt lat OSP w Bagnach

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie "Placówka"
Telefon: 857129184
Adres e-mail: bagnypsp@onet.pl
Strona www: http://www.pspbagny.strefa.pl
Osoba kontaktowa: Mieczysław Sawośko
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 10558.2 zł
Miło i zdrowo z piłką plażową

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Ludowy Klub Sportowy "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej
Telefon: 857121109
Adres e-mail: mtk.solowiej@o2.pl
Osoba kontaktowa: Maciej Sulik
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 5686 zł
Szafa pełna tradycji

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: UKS KONAR - KORA- KORYCIN
Telefon: 857229187
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://www.goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Małgorzata Michalis
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 8350 zł
Moje Westerplatte

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka"
Telefon: 857112137
Adres e-mail: barka-sokolka@wp.pl
Strona www: http://www.barka-internetdsl.pl
Osoba kontaktowa: Krystyna Stefanowicz
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 7400 zł
Rękodzieło łączy pokolenia

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie UTW w Sokółce
Telefon: 605647220
Adres e-mail: elaszsokolka@wp.pl
Strona www: http://www.uwtsokolka.cba.pl
Osoba kontaktowa: Teresa Rygasiewicz
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 7100 zł
A nam w duszach... wolność gra!

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO- HUBALA W SOKÓŁCE
Telefon: 857112240
Adres e-mail: zsrsok@zsrsokolka.pl
Strona www: http://www.zsrsokolka.pl
Osoba kontaktowa: Małgorzata Chomko
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 5510.03 zł
Koła Związku i Kluby Seniora w 25-lecie odzyskania wolności

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce
Telefon: 857110862
Adres e-mail: pzeriisokolka@wp.pl
Osoba kontaktowa: Henryk Cudnik
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 6250 zł
Chór Sokólskie Wrzosy - śladami zmian w 25-lecie odzyskania wolności

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce
Telefon: 857110862
Adres e-mail: pzeriisokolka@wp.pl
Osoba kontaktowa: Henryk Cudnik
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 6000 zł
Poznajmy się lepiej

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Barbara Sawicka
Telefon: 857112508
Adres e-mail: zszsokolka@zszsokolka.pl
Strona www: http://zszsokolka.pl
Osoba kontaktowa: Barbara Sawicka
Wysokość dotacji: 2400 zł
Całkowita wartość: 3686.27 zł
A_toMY

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczywistości/Grupa Majestic Gravity
Telefon: 669 283 630
Adres e-mail: kreatorzyrzeczywistosci@gmail.com
Strona www: http://https://pl-pl.facebook.com/KreatorzyRzeczywistosci
Osoba kontaktowa: Agnieszka Leonkiewicz
Wysokość dotacji: 3570 zł
Całkowita wartość: 5690 zł
Festiwal muzyki rockowej ROCKOWISKO HAJNÓWKA 2014

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL
Telefon: 506178631
Adres e-mail: tybel.art@wp.pl
Strona www: http://www.rockowisko.hajnowka.pl
Osoba kontaktowa: Tomasz Tichoniuk
Wysokość dotacji: 3400 zł
Całkowita wartość: 25400 zł
Z folklorem przez życie - spotkania muzyczne w Białowieży

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BIAŁOWIEŻY
Telefon: 503939315
Adres e-mail: marekzubrycki@poczta.onet.pl
Osoba kontaktowa: Marek Zubrycki
Wysokość dotacji: 3600 zł
Całkowita wartość: 6150 zł
Długi stół - rozmowy o lepszym dziś i jutrze

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka"/ Kobiety z Policznej
Telefon: 601479999
Adres e-mail: agata@a3teatr.pl
Strona www: http://www.stowarzyszenie.podlasie.pl
Osoba kontaktowa: Elżbieta Korowaj
Wysokość dotacji: 4020 zł
Całkowita wartość: 8981 zł
Krosna rzecz prosta

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach/ Koło Gospodyń Wiejskich w Dubinach
Telefon: 856823922
Adres e-mail: gbpdubiny5@wp.pl
Strona www: http://gmina-hajnowka.pl/index.php/jednostki-gminy/gok
Osoba kontaktowa: Grażyna Sacharczuk
Wysokość dotacji: 3211 zł
Całkowita wartość: 6515.6 zł
Warsztaty tradycyjnego wypieku pieczywa w Starym Berezowie

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach/Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Berezowie
Telefon: 856823922
Adres e-mail: gbpdubiny5@wp.pl
Strona www: http://gmina-hajnowka.pl/index.php/jednostki-gminy/gok
Osoba kontaktowa: Helena Dzikiewicz
Wysokość dotacji: 2660.64 zł
Całkowita wartość: 3540.64 zł
A ja wolę etnoprzedszkole!

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego
Telefon: (85)730-80-36
Adres e-mail: funduszlokalnyrrs@gmail.com
Strona www: http://www.fundusz-lokalny.pl
Osoba kontaktowa: Alina Dębowska
Wysokość dotacji: 3865 zł
Całkowita wartość: 5815 zł
Szlakiem Krynic Regionu Puszczy Białowieskiej

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Żubr"
Telefon: 607319760
Adres e-mail: bukwica@wp.pl
Strona www: http://agrobialowieza.pl
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Wołkowycki
Wysokość dotacji: 4125 zł
Całkowita wartość: 13475 zł
Apteka Natury

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI - TO MY
Telefon: 503009761
Adres e-mail: onitomy@wp.pl
Strona www: http://www.onitomy.org
Osoba kontaktowa: Natalia Gierasimiuk
Wysokość dotacji: 3600 zł
Całkowita wartość: 4568 zł
Ekomuzeum Krainy Otwartych Okiennic

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWO PODLASIA
Telefon: 857437323
Adres e-mail: ewa.stepaniuk@op.pl
Strona www: http://www.podlasie.org
Osoba kontaktowa: Ewa Stepaniuk
Wysokość dotacji: 3400 zł
Całkowita wartość: 28300 zł
Mochnackie spotkania z kulturą ludową Podlasia

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach/Zespół Skowronki
Telefon: 856823922
Adres e-mail: gbpdubiny5@wp.pl
Strona www: http://gmina-hajnowka.pl/index.php/jednostki-gminy/gok
Osoba kontaktowa: Aleksy Gierasimiuk
Wysokość dotacji: 2591 zł
Całkowita wartość: 4441 zł
Pracownik w formie. Profilaktyka zdrowotna dla osób 50+

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM
Telefon: (85)682-27-76
Adres e-mail: mirekaw@o2.pl
Osoba kontaktowa: Helena Kurel
Wysokość dotacji: 3600 zł
Całkowita wartość: 12280 zł
Było, jest i będzie...

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NARWI/"PASJONACI TRADYCJI"
Telefon: (85)681-68-70
Adres e-mail: gbpn@wp.pl
Strona www: http://www.biblioteka.narew.gmina.pl
Osoba kontaktowa: ANNA ANDRZEJUK-SAWICKA
Wysokość dotacji: 8980 zł
Całkowita wartość: 3960 zł
Szachy - rozrywka dla dzieci i dorosłych

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Ludowy Uczniowski Klub Szachowy "Orient Sokółka"
Telefon: 603440503
Adres e-mail: joannamiron@op.pl
Strona www: http://www.luksorient.pl
Osoba kontaktowa: Joanna Miroń
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 21800 zł
Inicjatywa 3S na sportowo

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Inicjatywa DL -"3S"
Telefon: 693508607, 5093
Adres e-mail: jbieniusiewicz@gmail.com
Osoba kontaktowa: Jadwiga Bieniusiewicz - koordynator projektu
Wysokość dotacji: 3200 zł
Całkowita wartość: 4868 zł
Przegląd pieśni patriotycznej - Jestem Polakiem

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Szumowie
Telefon: 608490513
Adres e-mail: szumowo@szumowo.pl
Osoba kontaktowa: Robert Maciej Rosiak
Wysokość dotacji: 4900 zł
Całkowita wartość: 7650 zł
To jest moja pasja - forum osób aktywnych

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna Pasjonaci działająca przy Domu Kultury w Rutkach - Kossakach
Telefon: 691704416
Adres e-mail: swrutki@wp.pl
Strona www: http://www.gminarutki.pl
Osoba kontaktowa: Marek Stanisław Pieńkowski
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 7800 zł
Wiersze z szuflady

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Miłośnicy książek" działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rutkach - Kossakach
Telefon: 86 270 10 64
Adres e-mail: biblioteka.rutki@wp.pl
Strona www: http://www.gminarutki.pl
Osoba kontaktowa: Danuta Kulesza
Wysokość dotacji: 4200 zł
Całkowita wartość: 5700 zł
Dwie godzinki dla rodzinki

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Partnerzy" działająca przy Domu Kultury w Rutkach - Kossakach
Telefon: 691704416
Adres e-mail: swrutki@wp.pl
Strona www: http://www.gminarutki.pl
Osoba kontaktowa: Marek Stanisław Pieńkowski
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 7800 zł
Integracja lokalnej społeczności wokół działań związanych z zabytkowym dworkiem w gminie Zambrów

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Komitet Dworku Łosie Dołęgi" działająca przy Stowarzyszeniu Alternatywnych Sportów Rekreacji i Turystyki INTEGRA
Telefon: 885509575
Adres e-mail: integra@integra.org.pl
Strona www: http://integra.org.pl
Osoba kontaktowa: Tomasz Paweł Liniewicz
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 9000 zł
Nasza mowa ojczysta

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Odkrywcy historii" działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rutkach - Kossakach
Telefon: 86 270 10 64
Adres e-mail: biblioteka.rutki@wp.pl
Strona www: http://www.gminarutki.pl
Osoba kontaktowa: Danuta Kulesza
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 7800 zł
Promuj, a będziesz widziany

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Lakowcu
Telefon: 606913708
Adres e-mail: ospl@osplaskowiec.pl
Strona www: http://osplaskowiec.pl
Osoba kontaktowa: Krzysztof Koliński
Wysokość dotacji: 4400 zł
Całkowita wartość: 10015 zł
Ćwicz i żyj zdrowo

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu
Telefon: 606913708
Adres e-mail: ospl@osplaskowiec.pl
Strona www: http://osplaskowiec.pl
Osoba kontaktowa: Krzysztof Koliński
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 7800 zł
Radosny maluch na wsi

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Koło Gospodyń Wiejskich" działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu
Telefon: 606913708
Adres e-mail: ospl@osplaskowiec.pl
Strona www: http://osplaskowiec.pl
Osoba kontaktowa: Krzysztof Koliński
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 7800 zł
Magiczny Zakątek - Serce Młodej i Nowoczesnej Wsi

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Młode Ożary" działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarach Wielkich
Telefon: 504742087
Adres e-mail: tomekgol91@o2.pl
Osoba kontaktowa: Roman Gołaszewski
Wysokość dotacji: 5500 zł
Całkowita wartość: 7950 zł
Elektronika dla wszystkich, warsztaty elektroniczne dla mieszkańców Gminy Rutki

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Pasjonaci elektroniki" działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rutkach - Kossakach
Telefon: 862701064
Adres e-mail: biblioteka.rutki@wp.pl
Strona www: http://www.gminarutki.pl
Osoba kontaktowa: Danuta Kulesza
Wysokość dotacji: 5500 zł
Całkowita wartość: 7960 zł
Niebiesko - czerwone to barwy niezwyciężone - 30 lecie Gminnego Klubu Sportowego GKS 1984 Rutki

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Partnerzy" działająca przy Domu Kultury w Rutkach - Kossakach
Telefon: 691704416
Adres e-mail: swrutki@wp.pl
Strona www: http://www.gminarutki.pl
Osoba kontaktowa: Marek Stanisław Pieńkowski
Wysokość dotacji: 5575 zł
Całkowita wartość: 7375 zł
Z boiska na stadion

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Dziecięca Drużyna Piłkarska" działająca przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem
Telefon: 793380550
Adres e-mail: jkaczynski@o2.pl
Osoba kontaktowa: Robert Krakówko
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 8500 zł
Ogródki działkowe przyszłością miasta Zambrów

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa nieformalna "Zarząd ROD im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie" działająca przy Polskim Związku Działkowców
Telefon: 600282540
Adres e-mail: wzdunek63@op.pl
Osoba kontaktowa: Wiesław Zdunek
Wysokość dotacji: 5490 zł
Całkowita wartość: 8940 zł
Świat obrazu i dźwięku

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Miłośnicy książek" działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rutkach - Kossakach
Telefon: 862701064
Adres e-mail: biblioteka.rutki@wp.pl
Strona www: http://www.gminarutki.pl
Osoba kontaktowa: Danuta Kulesza
Wysokość dotacji: 5500 zł
Całkowita wartość: 7750 zł
Szczęśliwe dzieciaki

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Kreatywne Wakacje" działająca przy Stowarzyszeniu Alternatywnych Sportów Rekreacji i Turystyki INTEGRA
Telefon: 885509575
Adres e-mail: integra@integra.org.pl
Strona www: http://integra.org.pl
Osoba kontaktowa: Tomasz Paweł Liniewicz
Wysokość dotacji: 5500 zł
Całkowita wartość: 7050 zł
Przegląd pieśni patriotycznej "Jestem Polakiem" - kontynuacja

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Szumowie
Telefon: 86 476 80 11
Adres e-mail: szumowo@szumowo.pl
Strona www: http://www.szumowo.pl
Osoba kontaktowa: Robert Maciej Rosiak
Wysokość dotacji: 5499 zł
Całkowita wartość: 8049 zł
Człowiek - najlepsza inwestycja

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Zintegrowani mieszkańcy" działająca przy Stowarzyszeniu Alternatywnych Sportów Rekreacji i Turystyki INTEGRA
Telefon: 885509575
Adres e-mail: integra@integra.org.pl
Strona www: http://www.integra.org.pl
Osoba kontaktowa: Tomasz Paweł Liniewicz
Wysokość dotacji: 4936 zł
Całkowita wartość: 9670 zł
Ćwicz i żyj zdrowo II

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pozarna w Starym Laskowcu
Telefon: 606913708
Adres e-mail: ospl@osplaskowiec.pl
Strona www: http://osplaskowiec.pl
Osoba kontaktowa: Krzysztof Koliński
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 7550 zł
Rajd Rowerowy

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa Nieformalna "Koło Gospodyń Wiejskich" działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu
Telefon: 606913708
Adres e-mail: ospl@osplaskowiec.pl
Strona www: http://osplaskowiec.pl
Osoba kontaktowa: Krzysztof Koliński
Wysokość dotacji: 5000 zł
Całkowita wartość: 6500 zł
Lato pod żaglami

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Klub Żeglarski " ŻAGIEL " Sokółka
Telefon: (85)711-43-21
Adres e-mail: zagielsokolka@wp.pl
Strona www: http://kzzagielsokolka.blogspot.com/
Osoba kontaktowa: Andrzej Borowski
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 5800 zł
Bliżej tradycji - poznajemy produkty tradycyjne naszej gminy.

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego
Telefon: 511 505 331
Adres e-mail: h.raducha@wp.pl
Strona www: http://www.pedek.pl - produkt lokalny
Osoba kontaktowa: Halina Raducha
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 3800 zł
Moje boisko - miejsce do zabawy i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Mieszkańcy sołectwa Ostrowie
Telefon: 857121109
Adres e-mail: mgok-db@o2.pl
Strona www: http://www.pedek.pl
Osoba kontaktowa: Maciej Sulik
Wysokość dotacji: 2100 zł
Całkowita wartość: 3750 zł
Czas na legendę

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Klub Współczesnej Kobiety
Telefon: 85 722 14 06
Adres e-mail: goakirszudzialowo_xl@wp.pl
Strona www: http://szudzialowo.e-kultura.pl
Osoba kontaktowa: Elżbieta Jaroszewicz
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 4975 zł
Pasje Lokalnych Twórców

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo
Telefon: (85)722-14-04
Adres e-mail: stow@op.pl
Strona www: http://szudziałowo.e-kultura.pl, szudziałowo.com.pl
Osoba kontaktowa: Zdzisław Kuderko
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 3709 zł
Przyjazna ławeczka dla małego i dużego

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Przyjacielscy Dąbrowiacy
Telefon: 857121109
Adres e-mail: mgok-db@o2.pl
Strona www: http://www.pedek.pl
Osoba kontaktowa: Aleksandra Szczerba
Wysokość dotacji: 2300 zł
Całkowita wartość: 3850 zł
Letnia Szkółka Tenisa w Korycinie

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Uczniowski Klub Spotrowy Konar - Kora - Korycin
Telefon: (85)711-41-37
Adres e-mail: goksitkorycin@op.pl
Strona www: http://www.goksitkorycin.pl
Osoba kontaktowa: Małgorzata Michalis
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 7795 zł
Korycin Pływa

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie Korycinianki
Telefon: (85)711-41-37
Adres e-mail: bibliotekakorycin@poczta.fm
Osoba kontaktowa: Małgorzata Michalis
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 10860 zł
Żywa hisotria

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Sokólskie Bractwo Rycerskie
Telefon: (85)711-20-49
Adres e-mail: kuryly@poczta.onet.pl
Osoba kontaktowa: Michał Wiśniewski
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 6580 zł
Czytanie w Bramie w Sokółce

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki
Telefon: 504848115
Adres e-mail: lilaasanowicz@wp.pl
Strona www: http://www.ztp.org
Osoba kontaktowa: Lila Asanowicz
Wysokość dotacji: 2700 zł
Całkowita wartość: 4050 zł
Szachy sport i rozrywka dla wszystkich

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Ludowy Uczniowski Klub Szachowy "Orient Sokółka"
Telefon: 603440503
Adres e-mail: joannamiron@op.pl
Strona www: http://www.luksorient.pl
Osoba kontaktowa: Joanna Miroń
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 11150 zł
Jak nas widzą tak nas piszą - Strażacy w Mochnatem nie tylko gaszą

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Mochnatem
Telefon: 514484308
Adres e-mail: aleksy.gierasimiuk@o2.pl
Osoba kontaktowa: Aleksy Gierasimiuk
Wysokość dotacji: 2490 zł
Całkowita wartość: 10585.86 zł
Gliniane zmagania z historią w tle

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Kółko Rolnicze w Orli / Grupa nieformalna EDM
Telefon: 501347273
Adres e-mail: krorla@gmail.com
Osoba kontaktowa: Marek Chmielewski
Wysokość dotacji: 3650 zł
Całkowita wartość: 5434 zł
Zadbajmy o zdrowie

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminne Centrum Kultury w Dubinach / Koło Gospodyń wiejskich w Orzeszkowie
Telefon: 698295243
Adres e-mail: ower2@wp.pl
Osoba kontaktowa: Agnieszka Owerczuk
Wysokość dotacji: 2751 zł
Całkowita wartość: 3663.41 zł
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Rehabilitacja po mastektomii

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM
Telefon: 85/6822776
Adres e-mail: helena.kurel@op.pl
Osoba kontaktowa: Helena Kurel
Wysokość dotacji: 5700 zł
Całkowita wartość: 9040 zł
Małe i duże Api-podróże

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI - TO MY
Telefon: 503009761
Adres e-mail: kontakt@onitomy.org
Osoba kontaktowa: Natalia Gierasimiuk
Wysokość dotacji: 4800 zł
Całkowita wartość: 6115.6 zł
Wiem jak robić dżem - familijne warsztaty powidlarskie w Borysówce

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminne Centrum Kultury w Dubinach / Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Borysówce
Telefon: 602282083
Adres e-mail: e.m.maciejuk@poczta.fm
Osoba kontaktowa: Ewa Maciejuk
Wysokość dotacji: 3366 zł
Całkowita wartość: 5360.02 zł
Warsztaty stolarskie - Nasza wspólna Altana

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarach Wielkich
Telefon: 504742087
Adres e-mail: tomekgol91@o2.pl
Osoba kontaktowa: Tomasz Gołaszewski
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 9000 zł
Ćwicz i żyj zdrowo

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Grupa nieformalna Odnowa
Telefon: 862703005
Adres e-mail: tyhal.jar@buziaczek.pl
Strona www: http://www.zskolaki.superszkolna.pl
Osoba kontaktowa: Halina Tymińska
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 10090 zł
Poszerzajmy horyzonty

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Inicjatywa Działaj Lokalnie
Telefon: 667796025
Adres e-mail: rowery2015@onet.pl
Strona www: http://www.lgd.bramanabagna.pl
Osoba kontaktowa: Ilona Tyszka
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 5340.44 zł
Szczęśliwa rodzina

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pęchratce Polskiej
Telefon: 864768492
Adres e-mail: szkola.pechratka@wp.pl
Strona www: http://www.szkolapechratka.edupage.org
Osoba kontaktowa: Grażyna Kaczorowska
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 8050 zł
Sprawność fizyczna atutem OSP Szmurły

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Koalicja na rzecz OSP Szmurły
Telefon: (85)737-50-31
Adres e-mail: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
Osoba kontaktowa: Piotr Smorczewski
Wysokość dotacji: 4600 zł
Całkowita wartość: 5846.7 zł
Aktywny Senior

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Klub Seniora
Telefon: 515323655
Adres e-mail: agata03.89@o2.pl
Osoba kontaktowa: Agata Puchalska
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 5000 zł
Akademia małego muzyka

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Odkrywcy Talentów
Telefon: 862701006
Adres e-mail: rutkiszkola@wp.pl
Strona www: http://sprutki.cba.pl
Osoba kontaktowa: Małgorzata Kłoskowska
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 5370 zł
Profilaktyka przez sport i zabawę

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Inicjatywa Działaj Lokalnie
Telefon: 509267387
Adres e-mail: dawid.rosinski@op.pl
Osoba kontaktowa: Dawid Szymon Rosiński
Wysokość dotacji: 6000 zł
Całkowita wartość: 10670 zł
Aktywizacja społeczności wsi Krusze Łubnice i Łubnice Krusze wokół inicjatywy reaktywacji świetlicy

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Samorządności Lokalnej >>HORYZONTY<<
Telefon: 505568380
Adres e-mail: janusz.bacia@gmail.com
Osoba kontaktowa: Janusz Bacia
Wysokość dotacji: 4000 zł
Całkowita wartość: 14270 zł
Wydarzenia Gminy Czyżew

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Ciekawe świata
Telefon: 862760535
Adres e-mail: kulczyzew@op.pl
Strona www: http://www.gokczyzew.pl
Osoba kontaktowa: Katarzyna Beata Kostro
Wysokość dotacji: 4300 zł
Całkowita wartość: 13315 zł
Mała infrastruktura przy szlaku rowerowym

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: Inicjatywa Działaj Lokalnie
Telefon: 604187135
Adres e-mail: plywanie2015@onet.pl
Osoba kontaktowa: Krzysztof Gosk
Wysokość dotacji: 4275 zł
Całkowita wartość: 8490 zł
Apetyt na zdrowie

ODL: Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"

Realizator projektu: "Aktywni wczoraj, dziś ,jutro"
Telefon: 86 476-92-94
Adres e-mail: gokszumowo@wp.pl
Osoba kontaktowa: Mirosława Gwardiak
Wysokość dotacji: 4275 zł
Całkowita wartość: 8160 zł
Nie czekamy - działamy jak tajfun

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka"/ Grupa nieformalna TAJFUN
Telefon: 601479999
Adres e-mail: agata@a3teatr.pl
Osoba kontaktowa: Bartłomiej Zińczuk
Wysokość dotacji: 3350 zł
Całkowita wartość: 4671.38 zł
Tak się kiedyś dziadkom żyło...

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Szkolne Koło Wolontariatu "Pomocna Dłoń" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce
Telefon: 0857112484
Adres e-mail: zsosokolka@op.pl
Strona www: http://zso.sokolka.pl
Osoba kontaktowa: Anna Andrzejewska
Wysokość dotacji: 1500 zł
Całkowita wartość: 3500 zł
Smacznie i sportowo

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie społeczno-kulturowe wsi Lipina
Telefon: 857111520
Adres e-mail: stowarzyszenie.lipina@gmail.com
Strona www: http://www.nsplipina.dl.pl
Osoba kontaktowa: Teresa Anetta Tur
Wysokość dotacji: 1200 zł
Całkowita wartość: 1865 zł
Dla wszystkich starczy miejsca...

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie Q Pomocy
Telefon: 504155037
Adres e-mail: qpomocy@wp.pl
Osoba kontaktowa: Ewelina Bandzińska
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 4610 zł
Spotkania świetlicowe

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Stowarzyszenie "Placówka"
Telefon: 857129184
Adres e-mail: bagnypsp@onet.pl
Strona www: http://www.pspbagnystrefa.pl
Osoba kontaktowa: Andrzej Masłowski
Wysokość dotacji: 2600 zł
Całkowita wartość: 7392 zł
Tarasiewicz - kompozytor nieznany

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Dyskusyjny Klub Filmowy "Fantom"
Telefon: 85 711 24 35
Adres e-mail: poczta@sok.org.pl
Strona www: http://www.sok.org.pl
Osoba kontaktowa: Zbigniew Dębko
Wysokość dotacji: 3000 zł
Całkowita wartość: 4046 zł
Język angielski łączy pokolenia

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Grupa Razem Możemy więcej
Telefon: 857112096
Adres e-mail: przedszkolenr-1@wp.pl
Strona www: http://www.przedszkole1sokolka.blizej.inf
Osoba kontaktowa: Barbara Dubrówko
Wysokość dotacji: 2000 zł
Całkowita wartość: 3734 zł
Dwadzieścia lat i więcej chóru Sokólskie Wrzosy

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Klub Seniora "Sokólskie Wrzosy"
Telefon: 85 711 08 62
Adres e-mail: pzeriisokolka@wp.pl
Osoba kontaktowa: Henryk Cudnik
Wysokość dotacji: 4300 zł
Całkowita wartość: 16180 zł
Seniorzy w 25-leciu samorządów i 15-leciu Fundacji SFL

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce
Telefon: 85 711 08 62
Adres e-mail: pzeriisokolka@wp.pl
Osoba kontaktowa: Henryk Cudnik
Wysokość dotacji: 2300 zł
Całkowita wartość: 14747.5 zł
20 lat trzeźwości

ODL: Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Realizator projektu: Nazwa Inicjatywy - Wytrwali
Telefon: 514280181
Adres e-mail: barbaradowgier@gmail.com
Osoba kontaktowa: Barbara Dowgier
Wysokość dotacji: 2500 zł
Całkowita wartość: 3190 zł
Magiczny plac zabaw

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Fundacja Podlasze
Telefon: 726490969
Adres e-mail: grigorij.skiepko@gmail.com
Osoba kontaktowa: Grzegorz Skiepko
Wysokość dotacji: 5700 zł
Całkowita wartość: 14153 zł
Popularyzowanie wiedzy o zielonej energii w Gminie Białowieża

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej
Telefon: 600439775
Adres e-mail: BIURO@TPEO.PL
Strona www: http://www.tpeo.pl
Osoba kontaktowa: Krzysztof Niedziałkowski
Wysokość dotacji: 4652 zł
Całkowita wartość: 6476.82 zł
Pora na seniora

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
Telefon: 85 681-80-54
Adres e-mail: moksir.kleszczele@gmail.com
Osoba kontaktowa: Nadzieja Moroz
Wysokość dotacji: 3012 zł
Całkowita wartość: 4086 zł
Uszyjmy Naszą Przyszłość

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: GMINNY OŚRODEK KULTURY
Telefon: (85)685-80-34
Adres e-mail: goknarewka@wp.pl
Strona www: http://www.narewka.pl
Osoba kontaktowa: Nela Charkiewicz
Wysokość dotacji: 2780 zł
Całkowita wartość: 4865.37 zł
PRZENIKANIE POKOLEŃ - seniorzy strażaccy inspiracją młodych

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Hajnówce
Telefon: 856829580
Adres e-mail: hajnowski@poczta.zosprp.pl
Osoba kontaktowa: Piotr Rybak
Wysokość dotacji: 2850 zł
Całkowita wartość: 12098.5 zł
Z satyrą i humorem za pan brat

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi
Telefon: (85)681-68-70
Adres e-mail: gbpn@wp.pl
Strona www: http://http://www.biblioteka.narew.gmina.pl
Osoba kontaktowa: Anna Andrzejuk-Sawicka
Wysokość dotacji: 3500 zł
Całkowita wartość: 9168.56 zł
100 lat bieżeństwa

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizator projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej "Bachmaty"
Telefon: 694471031
Adres e-mail: l.pietruczuk@dubicze-cerkiewne.pl
Strona www: http://www.dubicze-cerkiewne.pl
Osoba kontaktowa: Ludmiła Pietruczuk
Wysokość dotacji: 3250 zł
Całkowita wartość: 4674.9 zł