Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Wspieramy zwyczajnych ludzi, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności dla dobra wspólnego.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Lista ODL
Fundusz Tratwa Szczecinek
Adres e-mail: fundusztratwa@gmail.com
Strona www: http://www.fl.szczecinek.pl
Miejscowość: Szczecinek
Fundacja Generator Inspiracji
Adres e-mail: biuro@fgi.org.pl
Strona www: http://www.fgi.org.pl
Miejscowość: Futoma
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości"
Adres e-mail: biuro@inkubator.com.pl
Strona www: http://www.dzialajlokalnie-swiecie.pl
Miejscowość: Świecie
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
Adres e-mail: warminskizakatek@wp.pl
Strona www: http://www.warminskizakatek.com.pl
Miejscowość: Dobre Miasto
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
Adres e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl
Strona www: http://www.mlodzirazem.pl
Miejscowość: Grzybów
Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"
Adres e-mail: przemek@wzgorzadalkowskie.pl
Strona www: http://wzgorzadalkowskie.pl
Miejscowość: Nowe Miasteczko
Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Adres e-mail: fundacjasmk@gmail.com
Strona www: http://www.fundacjasmk.pl
Miejscowość: Zbydniów
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Adres e-mail: biuro@zielonalinia.org.pl
Strona www: http://www.zielonalinia.org.pl
Miejscowość: Stryszawa
Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"
Adres e-mail: biuro@lgdrw.pl
Strona www: http://www.lgdrw.pl, www.dzialajlokalnie.waw.pl
Miejscowość: Tłuszcz
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
Adres e-mail: biuro@fundacjafarma.pl
Strona www: http://www.fundacjafarma.pl
Miejscowość: Sielec