Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Witamy na stronie programu "Działaj Lokalnie"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej w ramach Programu Działaj Lokalnie (Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu) – edycja 2017

Autor: Centrum Inicjatyw Lokalnych Zawiercie | Data dodania: 09-06-2017
Centrum Inicjatyw Lokalnych


W dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie X” realizowanego na terenach powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego przez Ośrodek Działaj lokalnie - Centrum Inicjatyw Lokalnych. 

W trakcie naboru złożono 28 wniosków, z pośród których 26 przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało skierowane do oceny merytorycznej, której dokonali trzej przedstawiciele Lokalnej Komisji Grantowej.

Wnioski zostały ocenione w następujących kategoriach:

1)      Trafność diagnozy potrzeb społeczności

2)      Adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego współdziałanie mieszkańców

3)      Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu

4)      Komunikacja oraz promocja projektu

5)      Pożyteczność projektu

6)      Trwałość i możliwość kontynuacji działań

7)      Realność pozyskania wkładu własnego

8)      Klarowność przedstawionego budżetu oraz jego adekwatność do proponowanego projektu

9)      Innowacyjność projektu.

W dniu 31 maja 2017 roku w Hotelu Fajkier Wellness and Spa w Kroczycach odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej w składzie: Paweł Abucki – Prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych - ODL Zawiercie, Karolina Ostrowska –Przedstawiciel gminy Poręba, Edyta Wrzosowska – Przedstawiciel gminy Koziegłowy, Magdalena Kucera – Przedstawiciel gminy Szczekociny, Aleksandra Lis – Przedstawiciel gminy Pilica, Edyta Sawicka – Przedstawiciel gminy Poraj, Justyna Pilis – Sokolińska – Przedstawiciel gminy Włodowice, Anna Stodułkiewicz – Przedstawiciel gminy Żarki, Krzysztof Nowak – Przedstawiciel gminy Irządze, Krystyna Męcik – Przedstawiciel sektora pozarządowego, Ewa Wiekiera – Przedstawiciel sektora pozarządowego.

Zgromadzonych przywitał prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu pan Paweł Abucki:„Mamy zaszczyt odbyć kolejne spotkanie w licznym gronie. Bardzo mnie to cieszy, a fakt, że działania i idea Programu „Działaj Lokalnie” odpowiadają potrzebom społeczności lokalnej napawa dumą. Budowanie wspólnego dobra, aktywizacja mieszkańców w oparciu o tradycje, zwyczaje wymaga sporo trudu i wysiłku, jednak Wasza obecność tutaj dowodzi, że warto! Mieszkańcy powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego zyskują doświadczenie, rozwijają się, wzmacniają więzi społeczne.”

Ideę Programu Działaj Lokalnie oraz zasady jego realizacji przybliżył Pan Bartosz Lachór koordynator programu Działaj Lokalnie. Następnie  podsumowano merytoryczną ocenę wniosków, które wpłynęły w ramach naboru. 13 wniosków, które otrzymały największą ilość punktów w ramach oceny zostały zarekomendowane do otrzymania dofinansowania. Pula dotacji przyznana na granty w 2017 roku to 55 000,00 zł.

W ramach tegorocznej edycji Działaj Lokalnie będą realizowane różnorodne przedsięwzięcia m.in. międzypokoleniowe warsztaty komputerowe, warsztaty integracyjne związane z grami planszowymi, gotowaniem, zajęcia artystyczne, teatralne. Mieszkańcy będą także poznawać swoją lokalną historię i kulturę,  tworzyć miejsca spotkań i rekreacji - integrować się podczas wspólnych pikników rodzinnych. W realizację projektów zaangażowane będą przedstawiciele wszystkich grup wiekowych.

Lista rankingowa wniosków, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w załączniku.

Dodaj komentarz