Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Witamy na stronie programu "Działaj Lokalnie"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Aktualności

W Bieszczadach umowy Działaj Lokalnie podpisane !!

Autor: Renata Kapuścińska - Frankowska | Data dodania: 08-06-2017
Fundacja Bieszczadzka


Umowy podpisane !! Ruszyły bieszczadzkie projekty zprogramu Działaj Lokalnie X – 2017.  W tym roku grantobiorcy otrzymają w ramach dotacji 57000 złotych. 5 czerwca w Sali Urzędu Gminy w Ustrzykach Dolnych 13 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu 12 gmin powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego podpisało umowy na realizację przedstawionych we wnioskach działań. Jak co roku pierwsza część spotkania, przeznaczona została na szkolenie tegorocznych grantobiorców w zakresie realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowych i promocji programu. Spotkanie było również okazją do wzajemnego poznania się, koordynatorzy projektów przedstawili swoje organizacje: gdzie pracują, co robią, w jaki realizują swoje zadania statutowe. Renata Kapuścińska- Frankowska- od tego roku koordynator programu  przedstawiła zebranym wszystkie dotowane projekty, ich cel, sposób realizacji i oczekiwane rezultaty. Spectrum działań realizowanych w ramach tegorocznej edycji jest bardzo różnorodny : od działań skierowanych  do młodzieży realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy z Ustrzyk Dolnych  po utworzenie Klubu Seniora w Szczawnem gmina Komańcza, od rozbudowy boiska do piłki plażowej w Rudawce w  gmina Bircza po rewitalizację cerkwiska w Lipiu, w  gminie Czarna. Będzie realizowany projekt z osobami niepełnosprawnymi w efekcie, którego powstanie  spektakl teatralny, w ramach innego projektu powstanie szlak historyczny tzw. Szlak Józefiński,  w wyniku jeszcze innego Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. To tylko niektóre z zaplanowanych projektowych działań.

Prezes Fundacji Bieszczadzkiej - Ośrodka Działaj Lokalnie Bogusław Pyzocha, gratulując otrzymanych dotacji zwrócił się do wszystkich, aby otrzymaną szansę wykorzystali jak najlepiej, by realizowane działania przyniosły wiele satysfakcji wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączą się w realizację projektów. Zapewnił o wszechstronnej opiece i doradztwie ze strony ODL Fundacji Bieszczadzkiej. Zachęcał organizacje, aby nie bały się podejmować ryzyka i rejestrować działalność gospodarczą, która pozwoli im rozwijać swoją działalność a nawet dawać miejsca pracy.

W tegorocznej edycji dotację otrzymały następujące projekty;

1. Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” - projekt: „Nasza Ziemia Obiecana” - od przybycia do wygnania”, dotacja- 5500 zł

2. Stowarzyszenie Spoleczno-Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne Kulaszne, projekt „Pasje łączą pokolenia - zorganizowanie Koła Seniorów w Szczawnem”, dotacja – 3450zł

3. Stowarzyszenie "Razem dla Glinnego"- projekt: Nasz "Mały Ryneczek", dotacja 4960 zł

4. Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne Bieszczady - projekt: Przyblokowy plac zabaw "Pozytywka", dotacja: 3600 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna Lipie, projekt: Szacunek Przeszłości Dziedzictwem dla Przyszłości - uporządkowanie, ogrodzenie oraz oznakowanie cerkwiska w Lipiu, dotacja: 5000 zł

6. Zespół Bieszczadzki Dom, projekt; Bandrów Narodowy tradycją i kulturą stoi dotacja: 5000 zł

7. Stowarzyszenie na rzecz holistycznego rozwoju człowieka "Homo Homini", projekt; „Odkrywamy nasze artystyczne dusze” - dotacja: 5000 zł

8. Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie, projekt; „Teatr Wielu Pokoleń” dotacja: 4500 zł

9. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku, projekt; „Niepełnosprawni chcą i mogą” - dotacja: 4000 zł

10. Grupa nieformalna młodzieży z Uherzec, projekt; Klub „Hades” miejscem spotkań dla wszystkich” dotacja: 4600 zł

11. Grupa Nieformalna Młodzieżowa Rada Gminy- Aktywni, projekt; ”Młodzi- kreatywni i aktywni”- dotacja: 4800 zł

12. Stowarzyszenie "Tworzymy lepszą przyszłość" z Birczy, projekt; „Razem tworzymy całość”, dotacja: 3090 zł

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej, projekt; „ „I Ty możesz zostać strażakiem - utworzenie MDP przy OSP w Stańkowej”- dotacja: 3500 złZałączniki:

Dodaj komentarz