Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Witamy na stronie programu "Działaj Lokalnie"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Aktualności

W Bieszczadach też podsumowaliśmy Działaj Lokalnie 2016

Autor: | Data dodania: 15-03-2017
Fundacja Bieszczadzka


Wyremontowane  i doposażone świetlice, plac zabaw, „różany zakątek”,  spektakl teatralny, dziesiątki  godzin warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych, szkolenia dla NGO, sentymentalne spotkania wielopokoleniowe i międzynarodowe,  koncerty i pokazy, ćwiczenia z pierwszej pomocy, herb wsi i wiata z paleniskiem, zadaszony grill, odremontowane, historyczne kapliczki i krzyże, plener malarsko-rzeźbiarski, promocyjne foldery i gazetki, wystawy fotografii, odtworzona dymarka, konkursy wiedzy  i plastyczne,  imprezy środowiskowe, doposażona szkoła rodzenia, dziecięce turnieje sportowe, wycieczki dla dzieci i dorosłych poza miejsce zamieszkania, uporządkowane tereny wokół świetlic  i szkół. To efekty ostatniej edycji konkursu grantowego, w ramach programu Działaj Lokalnie, realizowanego na terenie 12 bieszczadzkich i okołobieszczadzkich gmin. Koordynatorem programu w Bieszczadach jest Fundacja Bieszczadzka.

Podsumowanie  ostatniej edycji programu odbyło się 6 marca 2017 r. w Ustrzykach Dolnych. Na zaproszenie ODL- Fundacji Bieszczadzkiej, do urzędu miasta i gminy w Ustrzykach Dolnych, przybyli realizatorzy 16 dofinansowanych projektów, przedstawiciele władz samorządowych, darczyńcy,  rady fundacji, członkowie komisji grantowej  i lokalne media.  Lucyna Sobańska, koordynator programu Działaj Lokalnie, za pomocą liczb przedstawiła skalę zaangażowania społeczeństwa bieszczadzkiego w projektowe działania, którego celem jest dobro wspólne. Realizatorami projektów były 243 osoby, 3691 osób było odbiorcami  różnorodnych działań, w działania zaangażowanych było  238 wolontariuszy. Wartość  przyznanych w konkursie dotacji to kwota 58 600 zł , organizacje realizujące projekty wniosły 13 412 zł własnego wkładu finansowego oraz 72 562 zł wkładu rzeczowo- usługowego. 

Stowarzyszenia i fundacje oraz grupy nieformalne, które były uczestnikami bieszczadzkiego konkursu Działaj Lokalnie 2016, otrzymały z rąk prezesa Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha,  dyplomy z podziękowaniem za pracę na rzecz swoich maleńkich Ojczyzn. Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród organizacjom, które wzięły udział w konkursie „Opowiedz….2016”, towarzyszącemu programowi Działaj Lokalnie. Nagrody otrzymali: OSP Lutowiska za film ”Strażacy do pracy” oraz  Fundacja Tylko Bieszczady za film „Magiczne Bieszczady”. Uczestnicy mogli obejrzeć oba nagrodzone filmy.  Niezwykle  miłym akcentem spotkania był występ artystyczny w wykonaniu dziecięcej pary: Wiktorii i Antosia, którzy zatańczyli walca. oraz grupy młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, która zaśpiewała pięknie zaaranżowane  4 piosenki ludowe.Załączniki:

Dodaj komentarz