Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Witamy na stronie programu "Działaj Lokalnie"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Aktualności

Podsumowanie Działaj Lokalnie 2016 w Krainie Szlaków Turystycznych

Autor: Natalia Szczepańska - Zych | Data dodania: 02-03-2017
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych


27 lutego w świetlicy wiejskiej w Łupowie, odbyła się Gala Podsumowująca IX edycję Programu Działaj Lokalnie. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, które realizowały projekty w 2016 r., a także członkowie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych  - Lokalna Grupa Działania.

Spotkanie poprowadziła Ilona Wojciechowska Prezes Stowarzyszenia KST-LGD oraz Natalia Szczepańska-Zych Koordynator Programu Działaj Lokalnie w Stowarzyszeniu KST – LGD.

Podczas uroczystości podsumowano pierwszy nabór wniosków przeprowadzony przez Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania jako Ośrodek Działaj Lokalnie.

W trwającym od 4 kwietnia do 31 maja 2016 r. naborze złożono 25 wniosków na łączną kwotę 132 200,82 zł. Lokalna Komisja Grantowa przyznała 7 grantów na łączną kwotę dotacji 30.500,00 zł. Projekty dofinansowano z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych, a także dzięki wsparciu finansowemu z Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim. Wszystkie dotowane działania zostały zrealizowane, a planowane cele osiągnięte.

Spotkanie uświetniły prezentacje zrealizowanych projektów. Forma prezentacji była dowolna, a dzięki różnorodności projektów, była ona interesująca i dynamiczna. Pokazano m.in. obrazy malowane przez uczestników warsztatów, własnoręcznie wykonane bombki, a liczna grupa z Santoka zaprezentowała „taniec w kręgu” nagrodzony gromkimi oklaskami.

Przyznano wyróżnienia w następujących kategoriach:

1.      OSOBOWOŚĆ  - Jolanta Kostrubiec, sołtys Rybakowa, gmina Kłodawa,

2.      INTEGRACJA – grupa nieformalna pn. Drużyna Pozytywnych Działań za realizację projektu pt. „Park w Rybakowie - miejsce spotkań i wypoczynku”.

3.      KULINARIA – Stowarzyszenie Integracja Pokoleń za realizację projektu
pt. „Integracja pokoleń poprzez warsztaty kulinarne wraz z budową zaplecza kulinarnego we wsi Drzewce Kol".

4.      MIEJSCE – grupa nieformalna pn. Ulim Razem za realizację projektu
pt. „Każdy jest pierwiastkiem otaczającego nas świata”.

5.      MŁODZI AKTYWNI  - grupa nieformalna pn. Rada Sołecka Sołectwa Łupowo za realizację projektu pt. „Sportowe lato w Łupowie”.

6.      RADOŚĆ - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych Konwalia w Ośnie Lubuskim za realizację projektu pt. „Na konwaliową nutę - warsztaty muzyczne Szkolnej Orkiestry Dziecięcej”.

7.      AKTYWNI 50+  - grupa nieformalna pn. Koło Gospodyń Wiejskich w Santoku za realizację projektu pt. „Serce Santoczan”.

8.      INNOWACJE - Stowarzyszenie Przyjaciół Wielowsi "Nasza Wieś" za realizację projektu pt. „Turniej żywych piłkarzyków”.

Po zakończeniu części oficjalnej, przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy w kuluarach, które zaowocowały wymianą kontaktów oraz propozycją współpracy pomiędzy realizatorami.


Dodaj komentarz