Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Witamy na stronie programu "Działaj Lokalnie"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Aktualności

Gala „Działaj Lokalnie IX” za nami. Poznaliśmy „Społeczników Roku” 2016.

Autor: | Data dodania: 00-00-0000

16 lutego 2017 roku w stołecznym Teatrze Kamienica odbyła się gala podsumowująca IX edycję programu „Działaj Lokalnie” połączona z wręczeniem nagród w konkursie „Opowiedz…” oraz „Społecznik Roku 2016” tygodnika „Newsweek Polska”. 

„W życiu są dwa szczęścia: dawanie szczęścia innym i bycie szczęśliwym, zamieniając nieszczęście w szczęście, czasem dodając energii innym. Te nagrody są bardzo ważne, bo warto doceniać ludzi, którzy  promują dobro, empatie i troskę o innych” – powiedział Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweeka” w swoim wystąpieniu podsumowującym ubiegłoroczną edycję konkursu o tytuł „Społecznika Roku”. 

W Konkursie, którego partnerem głównym jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Kapituła nagrodziła dwie osoby. Ewa Błaszczyk, założycielka i prezes Fundacji „AKOGO?” została wyróżniona za niesienie pomocy osobom po ciężkich urazach neurologicznych poprzez objęcie ich i ich rodzin kompleksowym wsparciem oraz za przyczynienie się do powstania przy Centrum Zdrowia Dziecka pionierskiej Kliniki Neurorehabilitacyjnej „Budzik”. „Mam w domu wielki wzór do naśladowania, dzięki temu wiem, że nasze przykre doświadczenia potrafimy przekuć w szczęście kogoś innego” – podkreśliła córka Ewy Błaszczyk – Marianna Janczarska, która w jej imieniu laureatki odebrała statuetkę „Społecznika Roku 2016”.

Nagrodę ex aequo przyznano Urszuli Machcińskiej ze Stowarzyszenia kobiety.lodz.pl za propagowanie idei wolontariatu i współpracy międzypokoleniowej oraz zainicjowanie i prowadzenie projektu „Latające Babcie”, w ramach którego seniorzy wspierają przede wszystkim dzieci chore i z niepełnosprawnościami, przyczyniając się do ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Kapituła przyznała również dwie nagrody specjalne. Pierwszą z nich odebrała Krystyna Starczewska, prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, założycielka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie przy ulicy Bednarskiej, za wieloletnią działalność na rzecz oświaty niepublicznej w Polsce, propagowanie postaw szacunku i godności dla każdego człowieka, a także życzliwości i wrażliwości wobec innych oraz za uczenie innych samodzielnego działania i niezależnego myślenia. Drugą nagrodę specjalną otrzymała Marina Hulia, pisarka, nauczycielka, działaczka społeczna, dyrektor szkoły demokratycznej na dworcu w Brześciu, za niesienie pomocy uchodźcom, rodzinom więźniów, osobom starszym i z niepełnosprawnościami, a także za promowanie wolontariatu i angażowanie innych do działania.

Nagrody wręczyli Tomasz Lis, Grzegorz Jędrys Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Konkurs nawiązuje do inicjatywy Wisławy Szymborskiej z 1996 roku, podjętej przez Jacka Kuronia i Fundację „Pomoc Społeczna SOS”. Jego celem jest nagradzanie działalności społecznej w Polsce i promowanie aktywności pojedynczych ludzi, którzy w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz w placówkach samorządowych zmagają się z rozmaitymi problemami społecznymi. Sylwetki laureatów zostały zaprezentowane na łamach tygodnika „Newsweek Polska”.

W skład Kapituły konkursu „Społecznik Roku” weszli: Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”; Przemysław Radwan-Röhrenschef, prezes Fundacji Szkoła Liderów; Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia; Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej i Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

Uroczystość była także okazją do uhonorowania zwycięzców konkursu „Dobre praktyki w Działaj Lokalnie”. W gronie nagrodzonych Ośrodków Działaj Lokalnie, które w IX edycji programu najlepiej poradziły sobie z pozyskiwaniem środków finansowych i uruchamianiem nowych ścieżek tematycznych znalazły się:

 • Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, za dobrą praktykę pt. „Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich”,
 • Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich, za uruchomienie ścieżki tematycznej „Działaj Lokalnie. Naturalnie”,
 • Stowarzyszenie Kraina Św. Anny, za dobrą praktykę pt. „Dobra energia ciągle powraca”,
 • Fundacja Pokolenia, za dobrą praktykę pt. „Regranting powszechnie stosowany”,
 • Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa, za dobrą praktykę pt. „Pomysł na biznes – współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w finansowaniu działań grantobiorców”,
 • Fundacja Fundusz Lokalny SMK, za dobrą praktykę pt. „Gala Lokalne Inicjatywy 2016”,
 • Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, za dobrą praktykę pt. „Działaj lokalnie – rozwój NGO i aktywnych grup społecznych powiatu płockiego”,
 • Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”, za dobrą praktykę pt. „Regranting szansą na rozwój lokalnych inicjatyw”.

Podczas gali wręczono również certyfikaty kolejnym Ośrodkom Działaj Lokalnie. Gremium certyfikowanych ODL powiększyło się o Nidzicki Fundusz Lokalny, Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem” z Zelowa i liczy obecnie 24 organizacje.

Nagrodzono także laureatów konkursu „Opowiedz…” za lata 2015 i 2016. Konkurs ten ma na celu zachęcenie uczestników projektów do atrakcyjnego prezentowania działań podejmowanych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. 

Laureaci konkursu „Opowiedz…” w roku 2015:

 • w Kategorii „CZŁOWIEK” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Rodzina to my”, otrzymała grupa „Inicjatywni”, zgłoszona przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej;

https://www.youtube.com/watch?v=xAOTZZ-omTU

 • w kategorii „MIEJSCE” nie przyznano nagrody. Komisja zdecydowała, że nie zostały zgłoszone filmy, które spełniłyby wymagania Konkursu „Opowiedz…”;
 • w kategorii „ MOTYW” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Chodź pomaluj świat”, otrzymała grupaŻyj kolorowo”, zgłoszona przez Fundację Generator Inspiracji;

https://www.youtube.com/watch?v=jnxznk90YxI;

wyróżnienie w tej kategorii w wysokości 1000 zł, za krótki film pt.: „Lato pod żaglami”, otrzymał Klub Żeglarski „Żagiel” Sokółka, zgłoszony przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny;

https://www.youtube.com/watch?v=DcOmpyajrGQ

 • w kategorii „FILMOWY PRODUKT PROJEKTU” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.:„Expand! EVERMORE…”, otrzymała grupa „Głodni języka”, zgłoszona przez Fundację Generator Inspiracji.

https://www.youtube.com/watch?v=JEULl7XGYks 

Laureaci konkursu „Opowiedz…” w roku 2016:

 • w Kategorii „CZŁOWIEK” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Warsztaty Muzyki Gospel dla każdego”, otrzymała grupa „Miłośnicy Muzyki Gospel”, zgłoszona przez Żywiecką Fundację Rozwoju;

https://youtu.be/I4N5lnl7ZP4 

 • w kategorii „MIEJSCE” wyróżnienie w wysokości 1500 zł, za krótki film pt.: „Kasztanowa Alejka – mini ścieżka edukacyjna”, otrzymała Rada Sołecka Wsi Kłobuczyn, zgłoszona przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”;

https://www.youtube.com/watch?v=t4_dmY6BAZA 

 • drugie wyróżnienie w kategorii „MIEJSCE” w wysokości 1500 zł, za krótki film pt.: „Zagroda edukacyjna w Winiarczykówce”, otrzymała Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, zgłoszona przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy;

https://www.youtube.com/watch?v=kB8EMqJ88oQ 

 • w kategorii „MOTYW” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Ciśniemy moc”, otrzymała grupa z Andruszkowic „OWOCNA DROGA”, zgłoszona przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu; 

https://www.youtube.com/watch?v=HU0Ao6OmPlM&feature=share

 • w kategorii „FILMOWY PRODUKT PROJEKTU” nie przyznano nagrody. Komisja zdecydowała, że nie zostały zgłoszone filmy, które spełniłyby wymagania Konkursu „Opowiedz…”.

Certyfikaty dla Ośrodków Działaj Lokalnie i nagrody w konkursach „Dobre praktyki w Działaj Lokalnie” oraz „Opowiedz…” wręczyli Kalina Grzeszuk-Zajączkowska, Koordynator Programowy PAFW i Paweł Łukasiak. 

Galę poprowadził Paweł Oksanowicz, dziennikarz radiowy. 

Pełna fotorelacja na Facebooku


Program „Działaj Lokalnie” już ponad 16 lat wspiera i aktywizuje lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. We współpracy z Siecią 67 Ośrodków Działaj Lokalnie zrealizowano ponad 8600 projektów o wartości ponad 75 mln  zł.

Dodaj komentarz