Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Witamy na stronie programu "Działaj Lokalnie"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Aktualności

Gala podsumowująca Program "Działaj Lokalnie" w Powiecie Płockim

Autor: | Data dodania: 02-02-2017
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"


Gala podsumowująca Program "Działaj Lokalnie", odbyła się 1 lutego 2017r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Płocku. Dokonano prezentacji efektów Działaj Lokalnie IX na terenie Powiatu Płockiego. Przedstawiono wybrane inicjatywy realizowane w ramach programu, propozycję współpracy na 2017r. oraz wręczono dyplomy udziału.

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane były projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Pomimo tego, że nie wiadomo jak w naszym kraju będzie w przyszłości, bowiem dzisiaj jest tendencja do centralizowania, zawsze byłem i nadal jestem zwolennikiem przekazywania ludziom na dole, żeby decydowali o własnym losie. Budowanie społeczeństwa, które ma w przyszłości decydować, szczególnie młodych ludzi, którzy byli także bohaterami dzisiejszego spotkania nie będzie możliwe, jeśli się nie da narzędzi, nie da się przestrzeni, nie da możliwości rozwoju i kreowania własnych pomysłów – mówił Starosta Płocki Mariusz Bieniek

Efekty programu Działaj Lokalnie

Program prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Partnerstwo Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” z Powiatem Płockim oraz m.in. Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku - tworzenie partnerstwa wewnątrzsektorowego (NGO) i międzysektorowego (partnerstwo z samorządem, podmiotem gospodarczym);

Przyznanych zostało 19 grantów na łączną kwotę 55.000,00 zł

Zaangażowanie przez grantobiorców wkładu finansowego 8907,38 zł oraz 32122,30 zł wkładu osobowego i rzeczowego;

Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem wyjątkowym. Daje możliwość rozwoju, odkrywania nowych płaszczyzn działania i aktywizacji lokalnej społeczności, uczy przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów społecznych, a także ich promowania.Załączniki:

Dodaj komentarz