Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Witamy na stronie programu "Działaj Lokalnie"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Aktualności

Wyrwać z osamotnienia

Autor: Sławomira Godek | Data dodania: 21-01-2017
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej


„Kawowe Miganie” jest projektem Skoczowskiego Stowarzyszenia Głuchych – wszyscy uczestnicy to osoby głuche i posługują się jedynie językiem migowym. „Kawowe Miganie” składało się z warsztatów o różnej tematyce - od udzielania pierwszej pomocy, pisania CV i listu motywacyjnego, spotkań integracyjnych, spotkań z dietetykiem, aż do rękodzieła - wykonywania ozdób choinkowych.

Prezentujemy film opowiadający o projekcie: https://www.youtube.com/watch?v=I8flyNRe4mI&feature=youtu.beNajważniejsze założenie projektu to integracja osób głuchych ze środowiskiem lokalnym i wyrwanie głuchych z osamotnienia i ciszy. Nie mogą być pozostawieni samym sobie – muszą brać udział w życiu społecznym, muszą interesować się tym co się wokół nas dzieje. Muszą i chcą. Zajęcia spotkały się dużym zainteresowaniem i frekwencją. Dzięki projektowi również osoby słyszące mogły się wiele nauczyć, a nasi słyszący instruktorzy wiedzą już, że głusi są otwarci na nowe informacje i łatwo się z nimi porozumieć. Wystarczy tylko chcieć. Dziękujemy „Działaj Lokalnie” – chcemy być z Wami.

 Projekt otrzymał dofinansowanie Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Nasi partnerzy: Powiat Cieszyński, Bank Spółdzielczy w Cieszynie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie oraz samorządy: Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła.Załączniki:

Dodaj komentarz