Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Witamy na stronie programu "Działaj Lokalnie"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Aktualności

W Białobrzegach - Regranting bez tajemnic

Autor: Bożena Nowakowska | Data dodania: 10-04-2013
"Koalicja dla Młodych" - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej


4 kwietnia w Białobrzegach na spotkaniu przedstawicieli gmin i starostwa powiatowego szukano najlepszych form współpracy ODL-u z lokalnymi samorządami. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Akademii: Tomasz Schimanek i Iwona Olkowicz. W  dobrym klimacie do rozwoju współpracy organizacji pozarządowych i samorządów na teranie powiatu białobrzeskiego, wymieniano doświadczenia i możliwości wspierania lokalnych aktywności i budowania dobra wspólnego.

Lokalne samorządy są naszym fundamentem w realizacji programów grantowych. To dzięki dobrej współpracy już od 10 lat wspieramy grupy nieformalne i organizacje pozarządowe. Realizowaliśmy Program PTC i ARFP- Pracownia Umiejętności i do dziś kolejne edycje Programu PAFW i ARFP – Działaj Lokalnie. Każdy rok przynosi nowe wyzwania.

Jak można współpracować na płaszczyźnie finansowej? Mówiliśmy o tym na spotkaniu 4 kwietnia z udziałem skarbników i przedstawicieli gmin: Białobrzegi, Stara Błotnica, Stromiec, Radzanów oraz  przedstawiciela Starostwa Powiatowego.

Iwona Olkowicz koordynatorka Programu z ramienia Akademii przedstawiła historię Programu i dobre praktyki.

Tomasz Schimanek członek Akademii i członek Rady Pożytku Publicznego przypomniał zapisy ustawowe i podzielił się wiedzą i doświadczeniem podobnych organizacji z całej Polski.

Twórcza dyskusja rozwiała wątpliwości i utrwaliła przekonanie, że wspólnie można więcej i lepiej dla dobra naszych społeczności.

Dodaj komentarz