Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Witamy na stronie programu "Działaj Lokalnie"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Aktualności

Gala podsumowującą Program Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich

Autor: Przemysław Maksymów | Data dodania: 10-12-2012
Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"


7 grudnia 2012r. odbyła się uroczysta Gala Podsumowująca pierwszą edycję Programu „Działaj Lokalnie” na Wzgórzach Dalkowskich, a siódmą w Polsce, a także Konkurs „Opowiedz …”, w ramach którego organizacje opowiadały o zrealizowanych przez siebie inicjatywach w ramach Działaj Lokalnie.

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie od tego roku. W tym roku rozdaliśmy 55 tys. złotych  na granty w konkursie lokalnym, za które udało się zrealizować 15 projektów o łącznej wartości prawie 90 tys. złotych, a w których udział wzięło ponad 100 wolontariuszy, a około 1500 mieszkańców naszego regionu skorzystało ze wsparcia w ramach realizowanych działań.

W gali wzięli udział reprezentanci samorządów, biznesu, III sektora, grup nieformalnych oraz pracownicy Fundacji. Łącznie w gali wzięło udział około 60 osób. Uroczysty charakter imprezy podkreślał zespół „Nadija” z Leszna Górnego, który jest przykładem twórczego i innowacyjnego działania społeczności lokalnej. Zespół łączy muzykę alternatywną, jazz, rock i pop z kulturą łemkowską, a jednocześnie jest przykładem aktywności lokalnej.

Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów, Pan Henryk Naranowicz, wręczył Prezesowi Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” podziękowanie za udział w Konkursie Społecznik Roku 2011 Tygodnika „Newsweek Polska”, w którym Prezes Fundacji został nominowany przez swoich współpracowników i doceniony przez Kapitułę Konkursu za ogromne zaangażowanie w pomoc innym oraz prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju obszarów wiejskich. 


Inne ważne wyróżnienie podczas gali otrzymali Pan Kamil Ciupak – Wicestarosta Powiatu Polkowickiego oraz Pan Jacek Szwagrzyk – Wójt Gminy Gaworzyce, którzy zostali lokalnymi Ambasadorami Programu Działaj Lokalnie w 2012r. i otrzymali statuetki, wyróżniające ich działalność, zaangażowanie i wkład na rzecz programu.

Najważniejszymi jednak gośćmi byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych wyróżnieni w konkursie „Opowiedz... 2012r.”, którzy w bardzo interesujący i ciekawy sposób zaprezentowali w formie multimedialnych prezentacji realizację projektów „Działaj Lokalnie”. W Konkursie „Opowiedz...” wyróżnienie otrzymała Rada Sołecka Wsi Żabice (Gmina Chocianów) oraz Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim w Chocianowie. III miejsce otrzymała Nieformalna Grupa Mieszkańców z Wierzchowic (gmina Gaworzyce) realizując projekt „Wszyscy jesteśmy potrzebni”, II miejsce Ludowy Zespół Sportowy Buczyna (Gmina Radwanice) za realizację projektu „Lato z siatką”. I miejsce bardzo dobrze obrazujące aktywność lokalną zintegrowaną wobec wspólnego dobra, w bardzo przejrzysty sposób zaprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna z Kłobuczyna (Gmina Gaworzyce), która wygrała Konkurs "Opowiedz...” prezentując „Bezpieczną Strefę Kibica 2012”. I ta właśnie prezentacja została zgłoszona przez nasz ODL do Konkursu „Opowiedz...” na szczeblu ogólnopolskim, realizowanym bezpośrednio przez Akademię Rozwoju Filantropii. Trzymamy kciuki!

Wszyscy zgromadzeni goście podczas prezentacji projektów i Programu Działaj Lokalnie zaobserwowali jak wiele dobra w społecznościach lokalnych wnosi Program, który wspiera zwyczajnych ludzi działających na rzecz swoich społeczności dla dobra wspólnego.

Dodaj komentarz