Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Witamy na stronie programu "Działaj Lokalnie"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Aktualności

ODL „Dolina Stobrawy” podsumował "Działaj Lokalnie" 2012

Autor: Joanna Leśnierowska | Data dodania: 03-12-2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"


Tegoroczny konkurs "Działaj Lokalnie" i realizacja projektów dobiegły końca i nastał czas na podsumowanie, które zostało zorganizowane przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” w dniu 29.11.2012r.

Na spotkanie przybyli  realizatorzy projektów, a także darczyńcy Programu "Działaj Lokalnie" w 2012r. Na wstępie podsumowano trzy konkursy zorganizowane przez ODL.

Główną częścią spotkania była prezentacja tegorocznego konkursu, w którym uczestniczyło 7 organizacji i 1 grupa nieformalna. Przedstawiciele organizacji rozmawiali o projektach, podczas  których odbyło się sporo warsztatów, spotkań, festynów, konkursów. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji, wolontariusze, mieszkańcy. Zadziało się wiele pozytywnych zmian w społecznościach, o których bardzo ciekawie opowiadali realizatorzy, a wszystko to poparte było prezentacją zdjęć. Dzięki realizacji tych projektów, niektóre z grup zostały docenione i nagrodzone w innych konkursach, miejscowości zaczęły być rozpoznawalne dzięki promocji projektów poprzez lokalne media.   

Oczywiście nie udałoby się zrealizować tych projektów, gdyby nie zaangażowanie i wsparcie naszych darczyńców, którym wręczono podziękowania. W 2012 roku Program Działaj Lokalnie wsparli: Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Lesaffre Polska S.A oraz Jurex PHUT Jerzy Lipiński. Każdy z darczyńców opowiedział o swojej działalności oraz współpracy z organizacjami.

Przypomniano, że firma Lesaffre Polska została laureatem w prestiżowym konkursie Dobroczyńca Roku 2011 w kategorii "Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy".

Zachęcono także do głosowania w konkursie wojewódzkim dotyczącym najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i flexicurity, do którego ODL w ramach podziękowania za szerokie zaangażowanie społeczne zgłosił Bank Spółdzielczy w Wołczynie oraz firmę Lesaffre Polska S.A. Firmy te wybrane zostały spośród 130 innych firm przez Kapitułę Konkursu do finału konkursu, którego ostatnim etapem jest głosowanie internetowe, aczkolwiek już udział w finale jest bardzo dużym wyróżnieniem.

Miłym akcentem na koniec spotkania było wręczenie nagród w konkursie „Opowiedz…”. Dzięki prezentacjom i filmikom organizacje oraz grupy mają możliwość zaprezentowania innym zmian w swojej społeczności, promowania się i tym samym zachęcenia innych do dalszego wspólnego działania.

Wraz z zaproszeniem do składania wniosków w przyszłym roku i życzeniami inspiracji, energii, kolejnych ciekawych pomysłów i pozytywnych zmian zakończono podsumowanie Działaj Lokalnie 2012.

Dodaj komentarz