Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Witamy na stronie programu "Działaj Lokalnie"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Aktualności

Jak dziękujesz swojemu Darczyńcy?

Autor: Dagmara Kruczkowska | Data dodania: 26-11-2012

Ruszyła XVI edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Wskaż swojego kandydata! Niech najbardziej zaangażowane na rzecz społeczności lokalnych firmy, pozna cała Polska! Wnioski w można składać do 31 stycznia 2013 r.

„Dobroczyńca Roku” sprawia, że firma, która pomaga innym, staje się silniejsza na rynku. Dążymy do tego, by już nikt nie dzielił firm według archaicznego podziału na dobre, bo osiągające sukces, i dobre, bo pomagające innym. Dobro jest jedno! Pokażmy całej Polsce tych, dla których działania w skali mikro i pomoc lokalnym społecznościom sąrównie ważne, co wielki sukces w biznesie. Tych, którzy nam pomogli, zgłośmy do tytułu „Dobroczyńca Roku 2012"

Kto może zostać „Dobroczyńcą Roku”?

W Konkursie mogą wziąć udział nie tylko duże, ale i małe. Każdy projekt, który jest skutecznym pomysłem na czynienie dobra, ma szansę wygrać i zabłysnąć przed całą Polską. W poprzednich edycjach nominowano ponad 4000 takich firm. Poznajmy kolejne!

Jak można zgłosić firmę do tytułu „Dobroczyńca Roku 2012” w kategorii „Lokalne zaangażowanie społeczne firmy”?

Ośrodki Działaj Lokalnie (organizacje uczestniczące w programie Działaj Lokalnie) lub instytucje korzystające z ich pomocy mogą wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie: www.dobroczyncaroku.pl. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2013 roku.

Warto tez namówić firmy, które udzielają nam wsparcia, do tego, aby zgłosiły się same w dwóch innych kategoriach konkursowych:

  • Strategia społecznego zaangażowania firmy - firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
  • Wolontariat pracowniczy - firma może być zgłoszona przez jej pracowników lub zgłosić się sama.

Twoje zgłoszenie, podobnie jak inne, zostanie ocenione przez naszych ekspertów. To oni wskażą  najlepsze kandydatury, spośród których Kapituła Konkursu wybierze:

  • laureatów w kategoriach Strategia społecznego zaangażowania firmy oraz Lokalne zaangażowanie społeczne firmy,
  • finalistów w kategorii Współpraca firmy z organizacją pozarządową i Wolontariat pracowniczy, którzy wezmą udział w otwartym głosowaniu online
    w kwietniu 2013 r, na drodze którego wyłonieni zostaną laureaci.

Zwycięzców poznamy w maju 2013 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.

Dołącz do nas na Facebooku, www.facebook.com/DobroczyncaRoku

Kontakt:

Dagmara Kruczkowska

d.kruczkowska@filantropia.org.pl

tel. +4822 622 01 22

Patrycja Rokicka

p.rokicka@filantropia.org.pl

tel. +4822 622 01 22

www.dobroczyncaroku.pl 

***

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Darczyńcą tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma Ernst & Young.

Partnerami szesnastej edycji Konkursu są Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club, Polska Rada Biznesu, UNDP Polska - The United Nations Development Programme, Global Compact - UN Global Compact w Polsce, Związek Firm PR i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat medialny nad Konkursem objęli: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, portal Gazety Wyborczej wyborcza.pl, portal odpowiedzialnybiznes.pl, portal kampaniespoleczne.pl, serwis CSRinfo.org, e-magazyn Marketing Przy Kawie, magazyn Purpose, kwartalnik CR Navigator, tygodnik Wprost, program BIZON - Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, telewizja TVN CNBC.

Głównym partnerem branżowym jest wortal PRoto.pl.

Konkurswspiera McKinsey&Company, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, So what? - Communication & Public Relations I FreshMail.


Załączniki:

Dodaj komentarz