Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Wspieramy zwyczajnych ludzi, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności dla dobra wspólnego.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
O programie


„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Od stycznia 2015 trwa IX edycja programu. W pierwszej rundzie konkursów Grantowych 58 Ośrodków Działaj Lokalnie przyznało dotacje dla 827 organizacji lokalnych, obejmując swoim zasięgiem 551 gmin na terenie Polski. W 2016 roku Komisja Selekcyjna w procesie otwartego naboru wybrała kolejne 5 Ośrodków Działaj Lokalnie, które dołączyły do Sieci oraz po raz pierwszy w historii Programu 4 Ośrodki Afiliowane, które włączone do Sieci ODL w oparciu o standardy Programu przyznają dotacje z własnych środków.

Od 2016 roku Sieć ODL liczy 67 organizacji i obejmuje swoim zasięgiem 618 gmin na terenie Polski.  W drugiej rundzie konkursów grantowych w 2016 roku przyznano dotacje 897 organizacjom.

Łączna kwota dotacji w IX edycji Programu wyniosła 6.100.000  zł.