Logowanie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Wspieramy zwyczajnych ludzi, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności dla dobra wspólnego.
Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img Img
Certyfikat ODL

Certyfikat ODL

Po 10 latach funkcjonowania sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie z Ośrodkami Działaj Lokalnie postanowiły   uruchomić proces certyfikacji ODL.

Przyznanie certyfikatu ma na celu poświadczenie spełnienia przez dany Ośrodek Działaj Lokalnie najwyższych standardów oraz uhonorowanie za szczególnie zaangażowanie i profesjonalizm w prowadzeniu działań służących rozwojowi i aktywizacji społeczności lokalnych oraz umacnianiu kapitału społecznego, stanowiących wzór dla innych organizacji.

Standardy Ośrodków Działaj Lokalnie oceniane są w czterech obszarach - potencjału instytucjonalnego ODL, współpracy z grantobiorcami i otoczeniem, współpracy z PAFW i ARFP oraz współpracy w ramach sieci ODL.

Poniżej miasta, w których można znaleźć Ośrodki Działaj Lokalnie, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji:Kontakty do wszystkich Ośrodków Działaj Lokalnie można znaleźć tutaj: Zasięg Działaj Lokalnie